Nedtrapping på opioider

Nedtrapping er – i mange tilfeller – den eneste måten å slutte med opioider på, og det bør gjøres i samråd med lege.

 

 

En del heroinbrukere slutter brått går «cold turkey» av ulike grunner. Men dette fører til store abstinensproblemer og det er meget vanskelig å gjennomføre – særlig utenfor institusjon. Den beste måten å slutte med opioider på, er i de fleste tilfeller nedtrapping. Det kan enten være nedtrapping på det stoffet du bruker eller det kan være nedtrapping ved bruk av et annet opioid.

De aller fleste institusjoner som tilbyr avrusning, bruker nedtrapping som metode. Det kan være buprenorfin (Subutex/Suboxone) eller i noen tilfeller andre opioider.

Hvor raskt du vil trappe ned, avhenger blant annet av hva du bruker, hvor lenge du har brukt og hvor mye du bruker. Hvor lang tid det tar er også betinget av disse faktorene. På en institusjon – der du har anledning til å være abstinent – kan det gjøres raskere enn dersom du skal være i jobb, skole eller utføre andre forpliktelser samtidig som du trapper ned. Det er viktig at du samarbeider med enten helsepersonell eller andre om å lage en plan du selv mener er realistisk og som det er mulig å følge.