Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Morfin

Morfin har en smertestillende virkning, men for mennesker som ikke har smerter, vil følelsen av rus og velvære være mest fremtredende. Morfin brukes som smertestillende medikament i Norge og er reseptbelagt.

Akutte virkninger og varighet av morfin

Virkningen av morfin inntreffer umiddelbart ved injisering, og etter ca 30 min ved spising. Effekten varer i noen timer. Typiske virkninger er:

 • Smertestillende

 

 • Følelse av velvære/eufori

 

 • Likegyldighet, trøtthet

 

 • Små pupiller

 

Bivirkninger av morfin, akutte og på sikt

 • Kvalme, forstoppelse, kløe, munntørrhet

 

 • Nedsatt reaksjonsevne

 

 • Nedsatt initiativ og følelsesmessig ubalanse etter langvarig bruk

 

 • Risiko for hepatitt, HIV og infeksjoner ved sprøytebruk

 

 • Risiko for pustestans og død ved feil bruk

 

 

Symptomer som kan være tegn på bruk av morfin:

 • Forminskede pupiller, ufokusert blikk, treg reaksjonstid på stimuli

 

 • Endring i personlighet, rutiner og sosial omgangskrets

 

 • Lite overskudd/energi

 

 • Svekket hukommelse

 

 • Uklar eller usammenhengende tale

 

 • Koordinasjonsvansker, ustøhet

 

 • Ukritisk atferd

 

 • Kvalme/oppkast

 

 • Sterke svingninger i vekt

 

 • Personen glemmer eller uteblir fra avtaler

 

 • Funn av brukerutstyr, pulver, tabletter

 

 • Bevisstløshet, pustestans (ved høye doser)

 

 • Sår etter sprøytestikk i huden (dersom morfin injiseres)

 

 • Personen klør seg mye og hyppig  i ansiktet eller andre steder på kroppen