Morfin

Morfin har en smertestillende virkning, men for mennesker som ikke har smerter, vil følelsen av rus og velvære være mest fremtredende. Morfin brukes som smertestillende medikament i Norge og er reseptbelagt.

Akutte virkninger og varighet av morfin

Virkningen av morfin inntreffer umiddelbart ved injisering, og etter ca 30 min ved spising. Effekten varer i noen timer. Typiske virkninger er:

 • Smertestillende

 

 • Følelse av velvære/eufori

 

 • Likegyldighet, trøtthet

 

 • Små pupiller

 

Bivirkninger av morfin, akutte og på sikt

 • Kvalme, forstoppelse, kløe, munntørrhet

 

 • Nedsatt reaksjonsevne

 

 • Nedsatt initiativ og følelsesmessig ubalanse etter langvarig bruk

 

 • Risiko for hepatitt, HIV og infeksjoner ved sprøytebruk

 

 • Risiko for pustestans og død ved feil bruk

 

 

Symptomer som kan være tegn på bruk av morfin:

 • Forminskede pupiller, ufokusert blikk, treg reaksjonstid på stimuli

 

 • Endring i personlighet, rutiner og sosial omgangskrets

 

 • Lite overskudd/energi

 

 • Svekket hukommelse

 

 • Uklar eller usammenhengende tale

 

 • Koordinasjonsvansker, ustøhet

 

 • Ukritisk atferd

 

 • Kvalme/oppkast

 

 • Sterke svingninger i vekt

 

 • Personen glemmer eller uteblir fra avtaler

 

 • Funn av brukerutstyr, pulver, tabletter

 

 • Bevisstløshet, pustestans (ved høye doser)

 

 • Sår etter sprøytestikk i huden (dersom morfin injiseres)

 

 • Personen klør seg mye og hyppig  i ansiktet eller andre steder på kroppen

 

Velkommen til RUSinfo!

Vi har tekniske problemer med spørsmålstjenesten. Spørsmål sendt inn etter 29.04 kan ha blitt borte, og vi ber deg sende inn på nytt. Vi beklager ulempen, og jobber med å rette feilen snarest. 

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen!