Morfin

Morfin har en smertestillende virkning, men for mennesker som ikke har smerter, vil følelsen av rus og velvære være mest fremtredende. Morfin brukes som smertestillende medikament i Norge og er reseptbelagt.

Akutte virkninger og varighet av morfin

Virkningen av morfin inntreffer umiddelbart ved injisering, og etter ca 30 min ved spising. Effekten varer i noen timer. Typiske virkninger er:

 • Smertestillende

 

 • Følelse av velvære/eufori

 

 • Likegyldighet, trøtthet

 

 • Små pupiller

 

Bivirkninger av morfin, akutte og på sikt

 • Kvalme, forstoppelse, kløe, munntørrhet

 

 • Nedsatt reaksjonsevne

 

 • Nedsatt initiativ og følelsesmessig ubalanse etter langvarig bruk

 

 • Risiko for hepatitt, HIV og infeksjoner ved sprøytebruk

 

 • Risiko for pustestans og død ved feil bruk

 

 

Symptomer som kan være tegn på bruk av morfin:

 • Forminskede pupiller, ufokusert blikk, treg reaksjonstid på stimuli

 

 • Endring i personlighet, rutiner og sosial omgangskrets

 

 • Lite overskudd/energi

 

 • Svekket hukommelse

 

 • Uklar eller usammenhengende tale

 

 • Koordinasjonsvansker, ustøhet

 

 • Ukritisk atferd

 

 • Kvalme/oppkast

 

 • Sterke svingninger i vekt

 

 • Personen glemmer eller uteblir fra avtaler

 

 • Funn av brukerutstyr, pulver, tabletter

 

 • Bevisstløshet, pustestans (ved høye doser)

 

 • Sår etter sprøytestikk i huden (dersom morfin injiseres)

 

 • Personen klør seg mye og hyppig  i ansiktet eller andre steder på kroppen

 

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss

Test

Chat

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside! Velkommen til RUSinfo.

Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!