Forberedelser til å slutte med opioider

Dersom du skal i behandling og slutte helt med opioider eller du skal i LAR, er det viktig at du forbereder deg. Her er noen tips til hva som kan gjøre det enklere for deg å holde deg rusfri/unngå tilbakefall.

 

 

For mange kan det første skrittet være å ta kontakt med noen som kan hjelpe og ev. henvise deg til behandling og andre tiltak. Du kan snakke med fastlegen din, ruskonsulent i Nav eller noen av de vi nevner nedenfor, under «Hvor kan jeg få hjelp».

Sett en dato. Bestem deg for når du skal slutte. Datoen kan i noen tilfeller være bestemt av når du får en plass på et behandlingssted. «Sluttdatoen» kan også bety «den dagen jeg bestemmer meg for å be om hjelp».

Legg forholdene til rette for at du kan bruke tid – en uke eller to eller hvor mye du trenger – uten for mye forpliktelser i jobb, studier, skole, familie e.l.

Skap avstand mellom deg selv og mennesker og steder som trolig ikke vil støtte innsatsen for å kutte ut opioider. Du kan gjøre det enklere for deg selv ved å unngå slike situasjoner og/eller mennesker. Lag en oversikt over hvilke mennesker og hvilke steder du bør unngå. Dette kan være bestemte personer, steder eller ting som utløser «suget» etter og bruken av opioider. Utfordringen er å unngå dem i fremtiden.

Snakk med noen som kan støtte deg. Det er veldig mye lettere å slutte med opioider hvis du bygger deg et nettverk som kan støtte og motivere deg. Dette betyr at du i en forberedelsesfase er nødt til å si fra til noen om hva du planlegger å få til. Fortell utvalgte venner, familiemedlemmer eller kolleger at du prøver å slutte å ruse deg. Du trenger ikke si alt til alle, men du bør si noe til noen.

Tenk gjennom om det kan være aktiviteter som du kan ha glede av. Når du er opptatt med aktiviteter som du opplever som meningsfylte, vil du føle deg bedre, og rusbruken vil virke mindre fristende. Det å skaffe seg nye interesser er også med på å holde deg nykter i fremtiden.

Finn ut hvem du kan snakke med om hvordan det går med ditt prosjekt. Det kan være noen i din familie eller venner.

Tenk gjennom hva som er de underliggende og utløsende årsaker til at du tar opioider: Er det sosiale situasjoner? Kjedsomhet? Uro? Bruker du for å flykte unna problemer? Finnes det andre måter du kan håndtere disse problemene på?

Tar du opioider bare – og nesten alltid – når du drikker? Er det egentlig alkoholbruken din du først og fremst bør gjøre noe med?

Tenk gjennom hva som er fordelene ved å ikke ruse deg, det kan være både helsemessige, sosiale, familiære, økonomiske og jobbmessige fordeler ved å kutte ut opioider.