Subutex og Suboxone (buprenorfin)

Virkestoffet i Subutex, Suboxone, Buvidal, Temgesic og Norspan, er buprenorfin. Buprenorfin er et syntetisk opioid som blant annet benyttes i legemiddelassistert rehabilitering av opiatavhengige (LAR).

Subutex er en høydoseformulering av buprenorfin som tas under tungen som smeltetablett.

Suboxone tas også under tungen som smeltetablett. Suboxone inneholder i tillegg til buprenorfin opioidantagonisten nalokson som ikke tas opp gjennom munnen. Hensikten med nalokson, er å unngå at medikamentet injiseres. Injiseres Suboxone, tas naloksonet opp i blodet, og det kan gi akutte abstinenser.

Buvidal er en depotinjeksjonsvæske, som tilbys i legemiddelassistert rehabilitering av opiatavhengige (LAR). Buvidal settes under huden (subkutant) i sete, lår, mage eller overarm. Injeksjoner gis av helsepersonell, enten ukentlig eller månedlig.

Lavdose-buprenorfin markedsføres i Norge som Temgesic (sublingiualtabletter) og Norspan (plaster).

 

Virkninger og bivirkninger av Subutex og Suboxone

Subutex og Suboxone har mye mindre overdoserisiko enn heroin, metadon, morfin og andre opioider med ellers liknende virkninger. I kombinasjon med andre dempende stoffer som beroligende medikamenter og alkohol, vil overdosefaren øke (men ikke like mye som for heroin, metadon, morfin og andre opioider).

 

Inntaksmåter og varighet

Subutex og Suboxone gir full virkning ca 60-90 minutter etter inntak dersom det inntas under tungen.
Ved injeksjon av Subutex vil rus inntreffe mye raskere. Injeksjon av Suboxone vil medføre akutt abstinens.
Virkningen av Subutex og Suboxone vedvarer i mange timer, i store doser kan rusen vare i over et halvt døgn, men avta etter noen timer.

 

Akutte virkninger

Subutex og Suboxone gir rus hos dem som ikke har opparbeidet toleranse for virkestoffet. De som har toleranse, vil ikke oppleve rus dersom stoffet tas i foreskrevne doser. Virkninger kan være:

  • Smertestillende

 

  • Følelse av velvære/eufori

 

  • Likegyldighet, trøtthet, sløvhet

 

  • Små pupiller

 

Bivirkninger av Subutex og Suboxone, akutte og på sikt

Ved bruk til rusformål

  • Kvalme, forstoppelse, kløe, munntørrhet

 

  • Nedsatt reaksjonsevne

 

Ved bruk til behandling for opioidavhengighet vil mange mulige bivikninger kunne inntreffe. Hvilke som vil inntreffe er individuelt og dette bør man diskutere med foreskrivende lege og LAR-gruppe. Jo mindre dosen er, jo mindre bivikninger.

 

Symptomer som kan være tegn på bruk av Subutex og Suboxone:

  • Forminskede pupiller, ufokusert blikk, treg reaksjonstid på stimuli

 

  • Kløe i ansikt og andre steder på kroppen

 

  • Kvalme/oppkast

 

Enkelte symptomer kan også være typiske for andre rusmidler enn Subutex og Suboxone.