Hjelp til å slutte med opioider

På denne siden ønsker vi å gi deg konkrete tips og råd for hvordan du kan slutte med opioider. Hvis du har brukt opioider over tid, trenger du avrusning og kanskje mer langvarig og omfattende hjelp.

 

 

I det følgende bruker vi «opioider» som en fellesbetegnelse på alle naturlige opiater, halvsyntetiske opioider og helsyntetiske opioider, dvs. stoffer/preparater/rusmidler/medikamenter som virker som enten fulle eller partielle agonister på opioidreseptorene i hjernen. For en nærmere beskrivelse av de ulike kategorier opioider, les denne artikkelen.

Det finnes ikke så veldig mange «rekreasjons-» eller festbrukere av opioider. Noen bruker opioider rekreasjonelt, men det er her meget stor risiko for å bli «hekta» – og dermed vanskelig å slutte uten store problemer. Er du i kategorien «rekreasjonell» bruker, bør du – dersom du ønsker å unngå et avhengighetsproblem – søke å finne andre måter å gjøre det på.

Dersom du har utviklet et avhengighetsproblem etter smertebehandling eller annen medikamentell bruk av opioider, og ønsker å slutte, bør du snakke med den legen eller sykehuset/institusjonen du har fått legemiddelet av.

Velkommen til RUSinfo!

Vi har tekniske problemer med spørsmålstjenesten. Spørsmål sendt inn etter 29.04 kan ha blitt borte, og vi ber deg sende inn på nytt. Vi beklager ulempen, og jobber med å rette feilen snarest. 

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen!