Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Hjelp til å slutte med opioider

På denne siden ønsker vi å gi deg konkrete tips og råd for hvordan du kan slutte med opioider. Hvis du har brukt opioider over tid, trenger du avrusning og kanskje mer langvarig og omfattende hjelp.

 

 

I det følgende bruker vi «opioider» som en fellesbetegnelse på alle naturlige opiater, halvsyntetiske opioider og helsyntetiske opioider, dvs. stoffer/preparater/rusmidler/medikamenter som virker som enten fulle eller partielle agonister på opioidreseptorene i hjernen. For en nærmere beskrivelse av de ulike kategorier opioider, les denne artikkelen.

Det finnes ikke så veldig mange «rekreasjons-» eller festbrukere av opioider. Noen bruker opioider rekreasjonelt, men det er her meget stor risiko for å bli «hekta» – og dermed vanskelig å slutte uten store problemer. Er du i kategorien «rekreasjonell» bruker, bør du – dersom du ønsker å unngå et avhengighetsproblem – søke å finne andre måter å gjøre det på.

Dersom du har utviklet et avhengighetsproblem etter smertebehandling eller annen medikamentell bruk av opioider, og ønsker å slutte, bør du snakke med den legen eller sykehuset/institusjonen du har fått legemiddelet av.