Hjelp til å slutte med opioider

På denne siden ønsker vi å gi deg konkrete tips og råd for hvordan du kan slutte med opioider. Hvis du har brukt opioider over tid, trenger du avrusning og kanskje mer langvarig og omfattende hjelp.

 

 

I det følgende bruker vi «opioider» som en fellesbetegnelse på alle naturlige opiater, halvsyntetiske opioider og helsyntetiske opioider, dvs. stoffer/preparater/rusmidler/medikamenter som virker som enten fulle eller partielle agonister på opioidreseptorene i hjernen. For en nærmere beskrivelse av de ulike kategorier opioider, les denne artikkelen.

Det finnes ikke så veldig mange «rekreasjons-» eller festbrukere av opioider. Noen bruker opioider rekreasjonelt, men det er her meget stor risiko for å bli «hekta» – og dermed vanskelig å slutte uten store problemer. Er du i kategorien «rekreasjonell» bruker, bør du – dersom du ønsker å unngå et avhengighetsproblem – søke å finne andre måter å gjøre det på.

Dersom du har utviklet et avhengighetsproblem etter smertebehandling eller annen medikamentell bruk av opioider, og ønsker å slutte, bør du snakke med den legen eller sykehuset/institusjonen du har fått legemiddelet av.

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside! Velkommen til RUSinfo.

Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!