Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Festivalguide for foreldre

Vi vet at mange foreldre bekymrer seg når barna skal reise av gårde på festival – kanskje for første gang. Denne bekymringen dreier seg gjerne bl.a. om rusmidler. Derfor har vi laget en guide vi håper vil være nyttig lesning for foreldre.

Først og fremst er det viktig at du snakker med ungdommen din. Av erfaring vet vi at mange foreldre blir gående med mer bekymring enn nødvendig fordi de kvier seg for å ta denne praten med de unge. 

Mange synes det er vanskelig å ta denne viktige samtalen fordi de vet for lite om rusmidler og/eller festivaler. Vi anbefaler at du leser deg opp på dette slik at du vet hva du snakker om. Det vil også gi deg bedre selvtillit både til å ta initiativ til samtalen, og under praten. 

Vi har laget en side om Hvordan snakke med ungdom om festival og rus. Om du som foresatt setter deg inn i denne, vil du forhåpentligvis føle deg bedre rustet til å ta denne praten med ungdommen din. 

Vi har også laget en side om festival og rus – vi anbefaler at både du og din ungdom går igjennom denne. Denne guiden er ikke ment som en oppfordring til å bruke rusmidler, men som et skadeforebyggende tiltak. Skal en først ruse seg er det viktig å gjøre det på tryggest mulig vis, og være mest mulig informert om hva dette innebærer.