Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Festival og rus

På festival er det mange som bruker rusmidler, både i Norge og i utlandet. Her har vi samlet en del tips og info om de vanligste rusmidlene på festival, og hva som er viktig å vite om dem.

Denne guiden er ikke ment som en oppfordring til å bruke rusmidler, men heller som et skadeforebyggende tiltak. Skal du først ruse deg er det viktig å gjøre det på tryggest mulig vis, og å vite hva du gjør. 

Guiden retter seg først og fremst mot brukere som har lite eller ingen erfaring med rusmidler, men mer erfarne brukere kan også ha nytte av å lese gjennom den. 

NB! Vær forsiktig med å blande rusmidler, og aldri innta et stoff du ikke vet sikkert hva er!  

Og til sist: ved en rekke festivaler vil du kunne finne et eget team som spesifikt håndterer problematikk, eller bare generelle spørsmål, knyttet til rusbruk spesifikt. Det kan være lurt å sjekke på forhånd om din aktuelle festival tilbyr dette. Her kan det være snakk om ulike typer tjenester fra land til land – i Norge kan vi f.eks. nevne Safe Space / Rusvakta, i regi av Foreningen Tryggere Ruspolitikk, som er til stede ved et utvalg norske festivaler. 

 

Ønsker du å lese mer utfyllende om disse stoffene, eller eventuelle øvrige rusmidler, se våre faktasider om rusmidler. Her kan du bl.a. lese om ketamin, NPS (Nye Psykoaktive Stoffer), syntetiske cannabinoider og flere – stoffer som ikke er omtalt i denne guiden spesifikt, men som likevel er forholdsvis vanlige i festivalsammenheng.