Festival og rus

På festival er det mange som bruker rusmidler, både i Norge og i utlandet. Her har vi samlet en del tips og info om de vanligste rusmidlene på festival, og hva som er viktig å vite om dem.

Denne guiden er ikke ment som en oppfordring til å bruke rusmidler, men heller som et skadeforebyggende tiltak. Skal du først ruse deg er det viktig å gjøre det på tryggest mulig vis, og å vite hva du gjør. 

Guiden retter seg først og fremst mot brukere som har lite eller ingen erfaring med rusmidler, men mer erfarne brukere kan også ha nytte av å lese gjennom den. 

NB! Vær forsiktig med å blande rusmidler, og aldri innta et stoff du ikke vet sikkert hva er!  

Vi oppfordrer særlig til å være forsiktig med GHB, kanskje helst unngå dette overhodet, da dette er et stoff som kan være vanskelig å dosere sikkert. Dette gjelder spesielt ved samtidig bruk av andre sløvende rusmidler. 

Og til sist: ved en rekke festivaler vil du kunne finne et eget team som spesifikt håndterer problematikk, eller bare generelle spørsmål, knyttet til rusbruk spesifikt. Det kan være lurt å sjekke på forhånd om din aktuelle festival tilbyr dette. Her kan det være snakk om ulike typer tjenester fra land til land – i Norge kan vi f.eks. nevne Safe Space / Rusvakta, i regi av Foreningen Tryggere Ruspolitikk, som er til stede ved et utvalg norske festivaler. 

 

Ønsker du å lese mer utfyllende om disse stoffene, eller eventuelle øvrige rusmidler, se våre faktasider om rusmidler. Her kan du bl.a. lese om NPS (Nye Psykoaktive Stoffer), syntetiske cannabinoider, ketamin og flere – stoffer som ikke er omtalt i denne guiden spesifikt, men som likevel ikke er helt uvanlige i festivalsammenheng.

Velkommen til RUSinfo!

Tjenesten er åpen på hverdager kl 11-18.

Vi holder stengt

  • 1.mai
  • 10.mai
  • 17.mai
  • 18.mai
  • 29.mai
 

Tirsdag 30.mai åpent 15-18

Tjenesten er stengt kl 14.30-15 hver dag.