Festival og rus

På festival er det mange som bruker rusmidler, både i Norge og i utlandet. Her har vi samlet litt informasjon om de vanligste rusmidlene på festival, og hva som er viktig å vite om dem.

For utfyllende informasjon om disse og andre rusmidler, se våre faktasider om rusmidler.

Denne guiden er ikke ment som en oppfordring til å bruke rusmidler, men som et skadeforebyggende tiltak. Skal en først ruse seg er det viktig å gjøre det på tryggest mulig vis.

Guiden retter seg først og fremst mot brukere som har lite eller ingen erfaring med rusmidler, men mer erfarne brukere kan også ha nytte av å lese gjennom den.

NB! Vær forsiktig med å blande rusmidler, og aldri innta et stoff du ikke vet sikkert hva er! Vi fraråder spesielt bruk av GHB da dette er et stoff som kan få fatale følger, og som er svært vanskelig å dosere sikkert.

 

 

 

 

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen