LSD og fleinsopp på festival

Hvert enkelt hallusinogen har sine unike karakteristikker, men felles for dem er at de gir en mildt til kraftig endret bevissthetstilstand, følelser av eufori og velvære, samt forsterkede sanseinntrykk.

Hallusinogener

De vanligste hallusinogene stoffene i Norge er LSD og fleinsopp. Hvordan rusen oppleves varierer fra person til person, og ut ifra brukerens sinnsstemning og omgivelser på det aktuelle tidspunktet.

Dersom du ikke har noen erfaring med hallusinogener fra før, er kanskje ikke en festival det ideelle stedet for å prøve hallusinogener for første gang. Dette er simpelthen fordi rusen vil kunne oppleves som ganske overveldende for enkelte, noe som potensielt kan forsterkes når omgivelsene bærer preg av høye folketall og mange distraksjoner.

 

Dersom du skal bruke hallusinogener på festival, er det lurt at du gjør deg kjent med noen forhåndsregler:

 

Ikke overdriv mengden du inntar!

Gjør deg kjent med hva som er anbefalt brukerdose for det aktuelle hallusinogenet, og ikke overstig dette. Førstegangsdose er helst noe lavere enn en vanlig brukerdose. Husk at mange hallusinogener bruker lang tid etter inntak før virkningen inntreffer; ikke vurder eventuelle nye doser før du er helt sikker på at det første inntaket har nådd eller passert sitt maksnivå.

 

Vær alltid sammen med folk du kjenner godt og er trygg på!

Det bør helst være noen med deg som har erfaring med hallusinogener. Det beste er om en av de du er sammen med ikke selv er påvirket av hallusinogener der og da (og dermed har en mer «normal» dømmekraft).

Aldri innta hallusinogener med mindre du vet 100 % sikkert at det faktisk er det aktuelle hallusinogenet du inntar!

Mange festivaler i utlandet tilbyr boder der du kan teste hvor rent stoff du har, og hvorvidt stoffet faktisk inneholder hva det er ment å inneholde. Lignende test kits kan også bestilles av privatpersoner via internett.

Se også Rusopplysningens analysetjeneste.

Ved eventuelt psykisk ubehag – gjør en miljøforandring!

Hallusinogener er en type rusmidler som vanligvis setter brukeren i en positiv sinnsstemning, men enkelte opplever likevel en motsatt effekt. Dette kan f.eks. utarte seg som angst, forvirring og paranoia.

Skulle du oppleve at rusen medfører psykisk ubehag; forsøk å endre dine omgivelser/miljø. Gå et annet sted, snakk med noen du føler deg trygg på, hør på en annen musikk o.l. Husk at rusvirkningen vil gå over. Ikke prøv å kjempe imot effekten, da dette noen ganger kan virke imot sin hensikt.

Dersom noen du kjenner opplever psykisk ubehag; snakk rolig med dem, og skap en trygg, rolig og positiv atmosfære rundt dem. Vurder om helsepersonell bør kontaktes.

 

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen