Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

LSD og fleinsopp på festival

LSD, fleinsopp og øvrige hallusinogener er ikke blant de vanligste rusmidlene å bruke på festival. Likevel er dette noe som helt klart blir brukt av enkelte – og siden effekten av slike rusmidler kan være ganske voldsom, er det lurt å være forberedt.

Hvert enkelt hallusinogen har sine unike karakteristikker, men felles for dem er at de typisk gir en mildt til kraftig endret bevissthetstilstand, følelser av eufori og velvære, samt forsterkede sanseinntrykk. For andre kan opplevelsen også preges av ubehag, f.eks. i form av angst, uro og forvirring.  

De vanligste hallusinogene stoffene i Norge er LSD og psilocybinsopp (fleinsopp, magic mushrooms). Hvordan rusen oppleves varierer fra person til person, inntatt mengde, og ut ifra din sinnsstemning og dine omgivelser på det aktuelle tidspunktet. 

Dersom du ikke har noen erfaring med hallusinogener fra før, er kanskje ikke en festival det ideelle stedet for å prøve hallusinogener for første gang. Dette er simpelthen fordi rusen vil kunne oppleves som ganske overveldende for enkelte, noe som potensielt kan forsterkes når det er mange mennesker rundt deg, og mange distraksjoner. 

 

Dersom du skal bruke hallusinogener på festival, er det lurt at du gjør deg kjent med noen forholdsregler: 

  • Ikke overdriv mengden du inntar! Gjør deg kjent med hva som er anbefalt brukerdose for det aktuelle hallusinogenet, og ikke overstig dette. Førstegangsdose er helst noe lavere enn en vanlig brukerdose. Husk at mange hallusinogener bruker lang tid etter inntak før virkningen inntreffer; ikke vurder eventuelle nye doser før du er helt sikker på at det første inntaket har nådd eller passert sitt maksnivå. 
  • Vær alltid sammen med folk du kjenner godt og er trygg på! Det bør helst være noen med deg som har erfaring med hallusinogener. Det beste er om en av de du er sammen med ikke selv er påvirket av hallusinogener der og da (og dermed har en mer «normal» dømmekraft).
     
  • Aldri innta hallusinogener med mindre du vet 100 % sikkert at det faktisk er det aktuelle hallusinogenet du inntar! Mange festivaler i utlandet tilbyr boder der du kan teste hvor rent stoff du har, og hvorvidt stoffet faktisk inneholder hva det er ment å inneholde. Lignende test kits kan også bestilles av privatpersoner via internett.
     
  • Ved eventuelt psykisk ubehag – gjør en miljøforandring! Hallusinogener er en type rusmidler som vanligvis setter brukeren i en positiv sinnsstemning, men enkelte opplever likevel en motsatt effekt. Dette kan f.eks. utarte seg som angst, forvirring og paranoia. Skulle du oppleve at rusen medfører psykisk ubehag; forsøk å endre dine omgivelser/miljø. Gå et annet sted, snakk med noen du føler deg trygg på, hør på en annen musikk o.l. Husk at rusvirkningen vil gå over. Ikke prøv å kjempe imot effekten, da dette noen ganger kan virke imot sin hensikt. Dersom noen du kjenner opplever psykisk ubehag; snakk rolig med dem, og skap en trygg, rolig og positiv atmosfære rundt dem. Minn dem på at det bare er effekten av et rusmiddel de opplever, og at denne vil gå over. Om mulig, følg dem til litt mer rolige omgivelser. Vurder om helsepersonell bør kontaktes.