Overdose! Hva gjør jeg?

Ved overdose er det viktig å vite hva vedkommende har fått i seg. Hvis du ikke får vite det må du ta utgangspunkt i symptomene vedkommende har.

Få vedkommende til førstehjelpsteltet (hvis det finnnes) eller få hjelp av festivalvakter/staff hvis det er langt dit, eller du ikke vet hvor det er. Fortell hva hen har fått i seg og/eller hvordan hen har oppført seg.

Før dere kommer til førstehjelpsteltet, eller hvis dette ikke er tilgjengelig:

Hvis vedkommende er slapp og sløv, men ved bevissthet (dempende rusmidler):

  • Forsøk å holde hen i bevegelse
  • Forsøk å få vedkommende til å spise eller drikke noe
  •  Ikke la hen være alene
  • Ring 113 dersom hen mister bevisstheten og det ikke er helsepersonell tilstede. Ikke forsøk å gi mat eller drikke til en bevisstløs person!

 

Hvis vedkommende er hyperaktiv eller energisk, men du får ikke «kontakt». Hen snakker usammenhengende og/eller har hallusinasjoner (hallusinogene og sentralstimulerende rusmidler):

  • Forsøk å finne et rolig sted.

 

  • Behold roen selv, ha en dempet tilnærming til vedkommende. Forsøk gjerne å hjelpe vedkommende til å slappe av ved å fokusere på å puste rolig ut og inn.

 

  • Generelt er det å få i seg næring, enten vått eller tørt eller begge, veldig bra for denne typen reaksjoner. Ofte, særlig hva gjelder cannabis – og kanskje angstreaksjoner generelt – kan det være lindrende å få i seg søtsaker: sjokolade, søt te, brus med sukker o.l

 

  • Hvis vedkommende har veldig springende tanker kan det hjelpe å få hen til å roe seg ved å for eksempel synge en rolig sang sammen eller finne andre rolige aktiviteter som får vedkommende til å fokusere.

 

  • La aldri en veldig rusa person være alene uten tilsyn.

 

 

 

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen