MDMA på festival

MDMA er et forholdsvis populært rusmiddel både i Norge og i en rekke andre land. I Norge omsettes MDMA hovedsakelig i pulverform, mens i utlandet er pilleform også relativt vanlig. Slike tabletter er også kjent under navnet Ecstasy.

Rusvirkningen kan beskrives som oppkvikkende og mildt hallusinogen. Sterk lykkefølelse, forsterkede sanseinntrykk, økt følelsesmessig åpenhet og økt energinivå er egenskaper som gjør at mange festivaldeltakere tiltrekkes av MDMA.  

For andre kan opplevelsen også preges av ubehag, f.eks. i form av angst, uro og forvirring.  

MDMA-rusen kan typisk deles inn i tre distinkte etapper: opptur, tur, og nedtur.

Oppturen beskrives av mange brukere som noe intens og ubehagelig, men forholdsvis kortvarig (5-10 minutter). Denne fasen kjennetegnes bl.a. ved en økning i hjerterytme og kroppstemperatur.

Selve turen varer normalt i 4-8 timer. Denne perioden kjennetegnes gjerne av økt energi, en kraftig lykkefølelse og forsterkede sanseinntrykk. I høyere doser kan også sanseinntrykkene oppleves som noe mer forvridde.

Etter dette følger nedturen (eller «landingen»), som kan være ganske kortvarig, men i noen tilfeller også opptil noen timer lang. I denne perioden er det vanlig å føle seg ganske sliten. Enkelte vil også oppleve følelser av depresjon og tomhet i tiden etter MDMA-bruk; dette kan gjerne vare i flere dager, men her er det store individuelle forskjeller.
 

Dersom du skal ta MDMA, er det viktig at du gjør deg kjent med noen forholdsregler: 

 • Vær nøye med størrelsen på dosen! Risikoen for alvorlige bivirkninger øker i takt med størrelsen på inntaket. Det er bedre å være forsiktig, og heller ta litt for lite enn litt for mye. En vanlig brukerdose ligger omkring 50-150 mg, men her er det viktig å ta hensyn til hvor rent/utblandet stoffet er.
   
 • Vær tålmodig! Dersom du ikke kjenner noen rusvirkning etter inntak, bør du vente god tid før du eventuelt vurderer å ta en ny dose. Dette er fordi rusvirkningen av MDMA noen ganger kan ta litt tid før den inntreffer, vanligvis 30-60 minutter, men noen ganger så lenge som 2 timer. Dersom du inntar en eventuell ny dose for tidlig, risikerer du altså å få en overdrevent kraftig opplevelse.
   
 • Drikk væske! MDMA virker dehydrerende, og på festival kan både temperatur og aktivitetsnivå bli høyt. Dette gir en risiko for dehydrering, noe som i ytterste konsekvens kan ha kritiske følger. For å unngå dette er det viktig å tilføre væske til kroppen kontinuerlig. Gjerne mineralvann med salter som helst er avkjølt. Unngå samtidig bruk av alkohol og MDMA, da alkohol også virker dehydrerende.
   
 • Vær oppmerksom på din kroppstemperatur! Overoppheting er en annen bivirkning av MDMA som i ytterste konsekvens kan ha kritiske følger. Dersom du opplever at du blir veldig varm; kjøl deg ned, f.eks. med kaldt vann.
   
 • Ved eventuelt psykisk ubehag – gjør en miljøforandring! MDMA er et rusmiddel som vanligvis setter deg i en positiv sinnsstemning, men enkelte opplever likevel en motsatt effekt. Dette kan f.eks. utarte seg som angst, forvirring og paranoia.Skulle du oppleve at MDMA-rusen medfører psykisk ubehag, forsøk å endre dine omgivelser der og da. Gå et annet sted, snakk med noen du føler deg trygg på, hør på en annen musikk o.l. Husk at rusvirkningen vil gå over.Dersom noen du kjenner opplever psykisk ubehag; snakk rolig med dem, og skap en trygg, rolig og positiv atmosfære rundt dem. Minn dem på at det bare er effekten av et rusmiddel de opplever, og at denne vil gå over. Om mulig, følg dem til litt mer rolige omgivelser. Vurder om helsepersonell bør kontaktes.
   
 • Ikke ta MDMA med mindre du vet 100 % sikkert at det faktisk er MDMA du inntar! Mange festivaler i utlandet tilbyr boder der du kan teste hvor rent stoff du har, og hvorvidt stoffet faktisk inneholder hva det er ment å inneholde. Lignende test kits kan også bestilles via internett. 
   
 • Hvis du eller noen andre har overdosesymptomer, kontakt medisinsk hjelp umiddelbart! Ved de fleste større festivaler vil helsepersonell alltid være tilgjengelig. Husk at helsepersonell har taushetsplikt, også hva gjelder bruk av illegale rusmidler. Informer om hva og hvor mye vedkommende har tatt.