Cannabis på festival

Cannabis er det mest utbredte illegale rusmiddelet i Norge. Rusvirkningen kan beskrives som beroligende og svakt hallusinogen.

Mange opplever følelser av velvære, økt tankevirksomhet, lattermildhet, økt matlyst og forsterkede sanseinntrykk.

 

Dersom du skal bruke cannabis på festival, er det lurt at du gjør deg kjent med noen forhåndsregler:

 

Ikke overdriv mengden du inntar

Dersom du ikke har så mye erfaring med cannabis fra før, kan ofte et lavt inntak være mer enn nok. Føl deg fram, og ikke røyk mer før det første inntaket har oppnådd full virkning. Rusvirkningen inntreffer vanligvis noen minutter etter røyking, og vil være på sitt maksnivå den første timen etter inntak.

 

Vær forsiktig med samtidig bruk av alkohol

Dersom du har drukket en del alkohol før du røyker cannabis, er det en sjanse for at rusvirkningen av alkoholen, cannabisen eller begge rusmidlene vil oppleves som ekstra kraftig. Risikoen for kvalme øker også ved denne typen kombinasjoner.

 

Dersom du skulle bli kvalm/svimmel; innta noe sukkerholdig

Enkelte uerfarne brukere kan oppleve kvalme og svimmelhet når de røyker cannabis, og da kan det være nyttig å innta noe sukkerholdig. Frisk luft er også tilrådelig, samt mat og drikke generelt.

 

Dersom du skulle oppleve psykisk ubehag; gjør en miljøforandring

Selv om de fleste vil oppleve cannabisrusen som positiv, er enkelte brukere sårbare for å oppleve psykisk ubehag når de røyker cannabis. Dette kan f.eks. utarte seg som angst, forvirring og paranoia.

Skulle du oppleve at cannabisrusen medfører psykisk ubehag, forsøk å endre ditt umiddelbare miljø. Gå et annet sted, snakk med noen du føler deg trygg på, hør på en annen musikk o.l. Husk at rusvirkningen vil gå over.

Dersom noen du kjenner opplever psykisk ubehag; snakk rolig med dem, og skap en trygg, rolig og positiv atmosfære rundt dem. Vurder om helsepersonell bør kontaktes.

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
pause
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
pause
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss

Test

Chat

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside! Velkommen til RUSinfo.

Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!