Cannabis på festival

Cannabis er det mest brukte rusmiddelet etter alkohol, både i Norge og i de fleste andre land i verden. Rusvirkningen kan beskrives som beroligende og svakt hallusinogen.

Mange opplever følelser av velvære, økt tankevirksomhet, lattermildhet, økt matlyst og forsterkede sanseinntrykk. For andre kan opplevelsen også preges av ubehag, f.eks. i form av angst, uro og forvirring.  

Vær oppmerksom på at inntaksmåte kan påvirke rusopplevelsen. Vaping gir høyere konsentrasjoner av THC i blod (mer rus), det er derfor viktig å dosere deretter. 

Dersom du skal bruke cannabis på festival, er det lurt at du gjør deg kjent med noen forholdsregler:

 • Ikke overdriv mengden du inntar. Dersom du ikke har så mye erfaring med cannabis fra før, kan ofte et lavt inntak være mer enn nok. Føl deg fram, og ikke ta mer før det første inntaket har oppnådd full virkning. Rusvirkningen inntreffer vanligvis noen minutter etter røyking, og vil være på sitt maksnivå etter omtrent en halvtime. Effekten avtar som regel etter rundt 3-5 timer, avhengig av mengde og styrkegrad. Dersom du inntar cannabis ved å spise eller drikke det er det viktig å huske at virkningen blir sterkere, og kommer senere enn om du røyker det. Ofte kan det ta flere timer, noe som gjør at det er lett å få i seg for mye. Vent derfor gjerne flere timer før du eventuelt inntar mer. 
   
 • Unngå å kjøpe eller ta imot cannabisprodukter fra kilder du ikke kjenner eller stoler på. Du er ikke alltid garantert at det du får faktisk er cannabis. Du vet heller ikke alltid hvilken styrkegrad cannabisproduktet har.
 • Vær forsiktig med samtidig bruk av alkohol. Dersom du har drukket en del alkohol før du røyker cannabis, er det en sjanse for at rusvirkningen av alkoholen, cannabisen eller begge vil oppleves som ekstra kraftig. Risikoen for kvalme øker også ved denne kombinasjonen.

 • Dersom du skulle bli kvalm/svimmel; innta noe sukkerholdig. Enkelte vil oppleve kvalme og svimmelhet når de bruker cannabis, og da kan det være nyttig å innta noe sukkerholdig. Frisk luft er også tilrådelig, samt mat og drikke generelt.
 • Dersom du skulle oppleve psykisk ubehag; gjør en miljøforandring. Selv om de fleste vil oppleve cannabisrusen som positiv, kan enkelte derimot oppleve psykisk ubehag når de bruker cannabis. Dette kan f.eks. utarte seg som angst, forvirring og paranoia.

  Skulle du oppleve at cannabisrusen medfører psykisk ubehag, forsøk å endre på omgivelsene dine der og da. Gå et annet sted, snakk med noen du føler deg trygg på, hør på en annen musikk o.l. Husk at rusvirkningen vil gå over. 

Dersom noen du kjenner opplever psykisk ubehag; snakk rolig med dem, og skap en trygg, rolig og positiv atmosfære rundt dem. Minn dem på at det bare er effekten av et rusmiddel de opplever, og at denne vil gå over. Om mulig, følg dem til litt mer rolige omgivelser. Vurder om helsepersonell bør kontaktes.

Velkommen til RUSinfo!

Tjenesten er åpen på hverdager kl 11-18.

Vi holder stengt

 • 1.mai
 • 10.mai
 • 17.mai
 • 18.mai
 • 29.mai
 

Tirsdag 30.mai åpent 15-18

Tjenesten er stengt kl 14.30-15 hver dag.