Ble det avkriminalisert med besittelse av rusmidler?

Ble det avkriminalisert med besittelse av rusmidler?

Vennene mine sier forskjellig.

Om det ikke er det, kan dere skrive de lovene/ paragrafene som er gjeldene for bruk og besittelse til eget bruk?

kvinne/jente |
20 år |
viken

  Rusinfo svarer:

Vi forstår godt at dette er litt forvirrende – per dags dato er det fremdeles ting her som er uklart, særlig rundt hvordan lovverket faktisk håndheves og praktiseres.

Men, vi kan i hvert fall si dette: besittelse ble ikke avkriminalisert. Første ledd i Legemiddelloven § 24 har forblitt uendret:

Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika og å skaffe seg adgang til å få kjøpt slike varer under falske opplysninger, f.eks. om navn, bosted, sykdom eller sykdomstegn.

Videre, § 31, annet ledd:

Besittelse og bruk av narkotika, jf. § 24 første ledd, og erverv, besittelse og bruk av dopingmidler, jf. § 24 a første ledd, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler.

Med andre ord – i henhold til norsk lov har det ikke skjedd noen endring. Bruk og besittelse av narkotika er fremdeles ulovlig og straffbart, per norsk lov.

Men – i praksis har domstolene innført en reduksjon av straffenivå hva gjelder rusavhengige. Videre er det også sånn at politiet følger instrukser fra Riksadvokaten, hvor Riksadvokaten bl.a. har påpekt at politiet tidligere har oversteget retningslinjene for tvangsbruk/-undersøkelse, og må stramme inn rutinene.

Du kan lese mer i vår artikkel om rusreformen.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.