Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Rusreform?

Det har vært mye snakk om rusreform i Norge – hva skjer?

 

Disse og lignende spørsmål er noe vi mottar ganske ofte. Derfor vil vi forsøke å oppklare dette for alle som lurer.

 

Merk: RUSinfo er en politisk nøytral tjeneste. Med andre ord kommenterer vi ikke ruspolitikk med tanke på hva som bør være. Derimot kan vi selvsagt forsøke å beskrive politikken slik den er.

Nettsteder vi anbefaler

Lovgivning på rusfeltet (regjeringen.no)
Rusreform.no (Foreningen tryggere ruspolitikk)
Narkotikapolitikk (tema, aftenposten.no)
Legemiddelloven (lovdata.no, se særlig kap. 8 og 10)
Narkotikaforskriften (lovdata.no)
Straffeloven (lovdata.no, se særlig kap. 23)