Hva er daglig dose på Sobril når man kjører bil?

Hei. Hvor lav dose sobril kan man evt stå på daglig når man kjører bil.. blir det ulovlig mengde i blodet hvis man f.eks bare tar 2.5mg-5mg hver sjette time?… tenker generelt hva politiet kan se på en evt blodprøve jeg da

mann/gutt |
31 år |
oslo

  Rusinfo svarer:

Maksimal daglig dose på Sobril når man kjører bil er 30 mg. Derfor er mengden du beskriver ikke ulovlig (forutsatt at det er fra legen).

Reglene er som følger:

Helsekrav oppfylt ved bruk av:

Helsekrav er også oppfylt ved bruk av:

dersom legemiddelet er inntatt minimum 8 timer før kjøring.

Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner.

Bruk av 30 mg Sobril per døgn er forenlig med føring av motorvogn i førerkortgruppe 1 under følgende forutsetninger:

  • Legemiddelbehandlingen må ikke utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. Ved langvarig behandling bør dette vurderes regelmessig og minst hvert halvår.
  • Stabil legemiddelbehandling bør være oppnådd. Med «stabil legemiddelbehandling» menes at legemiddeldose og doseringsintervall har vært uendret i minst 7 døgn og at søker følger legens anbefaling om legemiddelbehandlingen.
  • Det benyttes kun de legemidlene som er angitt i § 36 nr. 4 kolonne B (oksazepam, diazepam, zopiklon, zolpidem og nitrazepam).
  • Ved kombinasjon med andre legemidler, herunder antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva, må helsekravet vurderes i henhold til § 35 og § 37.

Her finner du utfyllende informasjon.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Vi jobber med full oppgradering av appen og antar at den skal være klar fra januar 2023!