Er PEth-prøve alene nok til å miste førerkortet?

Tok en hel del blodprøver på min årlige helsekontroll. Alle blodprøvene var fine (gamma gt, asat, alat ferritin osv) Her ble også tatt en peth prøve, den viste 0,39, noe som jeg leser er forholdsvis høyt) hadde jeg blitt informert om at denne prøven ville bli tatt, hadde jeg selvsagt latt være å drikke alkohol de siste ukene. Leser at høye verdier kan gi grunnlag for å bli fratatt førerkort, men er denne prøven alene nok til å miste førerkortet?

kvinne/jente |
66 år |
vestfold og telemark

  Rusinfo svarer:

Et høyt PEth-prøvesvar kan være tilstrekkelig for at legen mener du ikke oppfyller det generelle helsekravet til førerkort, ja. Her er høye prøvesvar forstått som alt over 0,3. Men ett enkelt prøvesvar sier ikke nødvendigvis mye om din alkoholbruk – disse prøvene fungerer best ved gjentatt prøvetakning over tid, som på den måten vil gi et mer samlet og balansert bilde av realiteten.

I Førerkortveilederen, avsnitt om alkohol (under «Veiledning») skrives bl.a. dette:

Lege eller psykolog må gjøre en skjønnsmessig vurdering utfra sykehistorie, opplysninger om alkoholbruk, klinisk undersøkelse, symptomer og tegn på eventuelle alkoholrelaterte helsesvekkelser, komparentopplysninger og resultater av supplerende undersøkelser […]. Det bør som hovedregel være tatt prøver over noe tid. Prøvesvar kan gi indikasjoner på skadelig bruk, men samtidig er det ikke nok at bruken bare er skadelig. Alkoholbruken skal også kunne føre til forstyrrelse i atferd eller kunne gi helsesvekkelse som gir økt trafikksikkerhetsrisiko. Det må alltid gjøres en helhetlig og individuell vurdering av om helsekravet er oppfylt med bakgrunn i all informasjonen som foreligger. 

Så i prinsippet skal dette være en vurderingssak fra legens side, hvor en rekke faktorer skal tas i betraktning. I praksis vet vi likevel at en PEth-prøve alene ofte kan ha stor betydning i denne vurderingen. Og ettersom dette altså er en vurderingssak, vil også utfallet kunne være forskjellig fra lege til lege. Sånn sett er det dessverre også vanskelig for oss å gi noen veldig sikre svar på hvordan dette vil vurderes i ditt tilfelle. Dersom legen skulle vurdere det slik at helsekravet ikke er oppfylt, vil standard prosedyre være at du må ta regelmessige prøver i en periode på seks måneder – hvor du deretter får tilbake førerretten («på prøve», i en periode), sett at prøvene viser at alkoholbruken er stabil og på et akseptabelt nivå.

Du kan lese mer om slike prøver generelt i vår artikkel om PEth-prøver.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.