Påvisning av alkoholbruk

Det finnes flere metoder for å overvåke/måle bruk av alkohol. En kan måle alkoholnivå i kroppen direkte, eller måle ulike typer markører som viser tegn på bruk av alkohol tilbake i tid.

Her er de vanligste metodene og hva en ønsker å finne ut ved å bruke dem:

  1. Måling av alkoholnivå i kroppen. Slike målinger viser om personen har alkohol i kroppen på prøvetidspunktet. Målinger er 100 % nøyaktige (dersom en måler i blod).
  2. Måling av direkte biomarkører (for eksempel EtG/EtS og PEth). Direkte biomarkører er stoffer som dannes når alkohol brytes ned. Slike målinger viser om personen har brukt alkohol over tid (de siste dager/uker). Målinger har liten feilmargin, men viser ikke nøyaktig mengde inntatt.
  3. Måling av indirekte biomarkører. Indirekte biomarkører viser for eksempel endringer i proteinnivåer i blodet, endringer i leverfunksjon o.l. som oppstår i kroppen som en følge av alkoholens effekter på celler og vev over tid. Slike målinger viser om personen har brukt alkohol over tid, de senere måneder/år. Målinger har en del feilmarginer da endringer i celler og vev kan ha andre årsaker enn alkoholbruk.

 

 

Det anvendes ulike analysemetoder innen hver av disse hovedgruppene. Noen av disse analysemetodene brukes på urin, andre på blod, og noen på begge deler. I noen tilfeller kan også hår analyseres. Vi angir hvilket prøvemedium som er aktuelt i omtalen av hver analysemetode.