Påvisning av alkoholbruk

Det finnes flere metoder for å overvåke/måle bruk av alkohol. En kan måle alkoholnivå i kroppen direkte, eller måle ulike typer markører som viser tegn på bruk av alkohol tilbake i tid.

Her er de vanligste metodene og hva en ønsker å finne ut ved å bruke dem:

  1. Måling av alkoholnivå i kroppen. Slike målinger viser om personen har alkohol i kroppen på prøvetidspunktet. Målinger er 100 % nøyaktige (dersom en måler i blod).
  2. Måling av direkte biomarkører (for eksempel EtG/EtS og PEth). Direkte biomarkører er stoffer som dannes når alkohol brytes ned. Slike målinger viser om personen har brukt alkohol over tid (de siste dager/uker). Målinger har liten feilmargin, men viser ikke nøyaktig mengde inntatt.
  3. Måling av indirekte biomarkører. Indirekte biomarkører viser for eksempel endringer i proteinnivåer i blodet, endringer i leverfunksjon o.l. som oppstår i kroppen som en følge av alkoholens effekter på celler og vev over tid. Slike målinger viser om personen har brukt alkohol over tid, de senere måneder/år. Målinger har en del feilmarginer da endringer i celler og vev kan ha andre årsaker enn alkoholbruk.

 

 

Det anvendes ulike analysemetoder innen hver av disse hovedgruppene. Noen av disse analysemetodene brukes på urin, andre på blod, og noen på begge deler. I noen tilfeller kan også hår analyseres. Vi angir hvilket prøvemedium som er aktuelt i omtalen av hver analysemetode.

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen!