Sobril – hva er grensen for å kjøre bil?

Min fastlege sier at grensen for å kjøre bil er 20 MG. Har brukt Sobril i minst 30 år med ulike dosering opp til 50 MG for en del år siden. Hva er riktig?

kvinne/jente |
66 år |
viken

  Rusinfo svarer:

Vi går ut ifra at dette gjelder førerkortklasse B (vanlig personbil).

I utgangspunktet kan du bruke opptil 30 mg oksazepam (Sobril) i døgnet og samtidig oppfylle helsekravet til førerkort. Dette regelverket ble revidert i oktober 2016, og har i hvert fall vært gjeldende siden da. Du finner regelverket nærmere beskrevet i Førerkortveilederen kap. 14 (avsnitt om benzodiazepiner).

Det finnes likevel noen kriterier, og noen mulige unntak. Om du f.eks. bruker enda en medisin som kan påvirke kjøreevnen, reduseres maks tillatte døgndose med 50 % (for begge legemidler). Bruker du i tillegg til dette enda en medisin som påvirker kjøreevnen, er ikke helsekravet oppfylt.

Bruken må være kontinuerlig (hver dag) og ikke sporadisk. I tillegg må du være tilvendt dosen du står på, dvs. minimum 7 døgn siden forrige doseendring.

Til syvende og sist er det uansett opptil fastlegen selv å vurdere om du oppfyller helsekravet eller ikke. Dette kan bl.a. handle om hvordan du spesifikt responderer på din medisinering.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.