Kan LAR hjelpe meg?

Hei ,! Jeg har slitet med høye smerter i nakken – hofter – korsrygg – ryggen – knærne revmatisme i ca.20 år og har extreme nervesmerter fra en ulykke 2015 hvor jeg brakk nakken + 3. brudd i ryggen som er satt sammen med 30 skruer + 3 plater og jeg har brukt Oxycontin før ulykken og husker att det startet med 2×40 så 2×80 så 2×160 mg og innen 1 år brukte jeg 500mg Oxy og ble gjort om til 500mg Dolcontin på Revma – Diakonhjemmet som var noe helt annent for meg og tok smertene og mye mildere og ren morfin som hjelper best for sterke revmatiske smerter så fungerte mye bedre på Dolcontin som ikke har så høye topper og dype depresjoner ( + opiat fremkalte smerter fra oxy som jeg først nå har lært att er så godt som Heroin i tablettform ) ren morfin tar smerter mye bedre i forhold til Oxy som blir mye mere ruset og gir meg mye mere uutholdelige smerter / opiat fremkalte og ett behov for stadig og øke dosen nervesmerter p.g.a skruene i nakke/rygg siden jeg skiftet til Oxy igjen nå i Mars -22 men det har bare gått opp og opp i forbruk 360 mg Oxy nå + 60mg Oxynorm + 30mg Targiniq / oxy Tenker på og komme i kontakt med LAR fordi fastlegen min ønsker ikke att jeg bytter med. igjen ,fastlegen min skjønner ikke hvor ille jeg har det nå ! Vet jeg kan få ett mye bedre liv på Dolcontin eller helst metadon ,,har aldri før nå tenkt på og kontakte Lar for regnet med att fastlegen som jeg har gått til i over 20 år ville forstå og aldri følt meg som en heroinforbruker før nå og regner med lar kanskje hjelper meg ?

mann/gutt |
47 år |
oslo

  Rusinfo svarer:

Dette høres ut som en vanskelig og sammensatt situasjon, og vi forstår at du ønsker å finne det behandlingsalternativet som passer best for deg.

Samtidig vet vi dessverre ikke om dette er en problematikk som kan/vil løses gjennom LAR, da dette vil være avhengig av en rekke helsefaglige vurderinger. Vi i RUSinfo er ikke helsepersonell, og kan derfor ikke svare konkret på om dette er en behandlingstilnærming som er aktuell for deg.

LAR-behandling foregår som regel som et tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten (TSB) og primærhelsetjenesten (Fastlege), og det stilles en rekke krav for å bli kvalifisert til denne type behandling. i Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften), §4 og §5, står det blant annet følgende:

 

§4. Vilkår for innskriving

  • «Når pasienter er henvist til legemiddelassistert rehabilitering skal det foretas en konkret og samlet tverrfaglig spesialisert vurdering av pasientens helsetilstand.
  • Legemiddelassistert rehabilitering skal som hovedregel ikke være det første behandlingsalternativet som velges ved behandling av opioidavhengighet med mindre det etter den faglige vurderingen anses som det mest egnede og forsvarlige behandlingsalternativet. Det skal alltid foretas en konkret vurdering av andre tiltak enn legemiddelassistert rehabilitering.
  • Pasientens alder og lengde på opioidavhengighet skal alltid tillegges særskilt vekt ved vurderingen av om legemiddelassistert rehabilitering skal tilbys.

§ 5. Beslutning om innskriving og utskriving

  • Beslutning om innskrivning og utskrivning av legemiddelassistert rehabilitering treffes av lege i spesialisthelsetjenesten.
  • Gjennomføring av behandlingen, herunder rekvirering av legemidler til bruk i legemiddelassistert rehabilitering, kan overlates til allmennlege i primærhelsetjenesten.
  • Allmennlegens oppfølgning av pasienter i legemiddelassistert rehabilitering skal alltid skje i nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten.»

 

Snakk gjerne med fastlegen din om dette, og be om at det gjøres en vurdering av din situasjon/tilstand.

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.