Jeg har ADHD, men psykiater mener at jeg ikke har det

Jeg har ADHD, men psykiater mener at jeg ikke har det, fordi jeg klarer å studere (noe jeg er ekstremt interessert i som jeg for det meste kan fra før) og fordi jeg ikke har noe kriminelt rulleblad. Han tror tydeligvis at alle med ADHD gjør ulovlige ting… Jeg blir altså straffet for å oppføre meg. Hele livet mitt bortsett fra studier er helt på trynet, og studiene klarer jeg bare fordi jeg faktisk ikke må lese og ha rutiner, siden jeg kan det meste fra før og studiet foregår veldig mye på nett.

Det jeg ikke kan si til psykiateren er at jeg har begynt å ta Aduvanz, og har gjort det i nesten tre måneder nå. Jeg tar 15 mg klokka sju og 15 mg klokka ti, hver dag unntatt i helger, akkurat sånn man «skal». Det har hjulpet meg enormt!

Hva i alle dager skal jeg gjøre med dette? Jeg kan vel ikke si at jeg allerede tar en medisin som er å anse som narkotika om man ikke har resept? Likevel er vel det at den fungerer såpass bra et bevis på at jeg har ADHD? Jeg får til å studere, livet mitt er mer rutinert osv. Mye mindre krangling hjemme og sover bedre.

Det jeg lurer på er følgende:
1: Er det farlig å si til helsevesen at man har prøvd en medisin av denne sorten? Dette er jo en alvorlig type medisin.

2: Jeg har veldig lite lyst til å risikere å bli tatt i spytt eller urinkontroll med Aduvanz. Jeg vet at enkelte blir tatt når de kjører bil, og det må jeg i blant. Heldigvis kan jeg som regel ta buss.
Jeg har prøvd å finne kalkulatorer på nett, og flere steder står det at noen som veier det jeg veier (69 kg) må vente 1 dag og 6 timer før 30 mg Aduvanz (14,8 mg deksamfetamin) ikke kan spores mer… Stemmer dette? Andre steder står det to og en halv dag, noen steder fem dager! …Men der står det jo ikke mengder eller kroppsvekt.

Kan dere gi meg et definitivt svar om hva jeg kan stole på av utregningsmetoder? Jeg vil ikke bli tatt, og jeg vet ikke egentlig om jeg får til studiene i lengden om jeg ikke står på dem, eller jobb senere.

Takk for svar.

mann/gutt |
25 år |
trøndelag

  Rusinfo svarer:

Dette høres ut som en frustrerende situasjon å være i. Vi skal prøve å svare på alle spørsmålene dine – men vi vil også oppfordre deg til å snakke med andre som kanskje har bedre peiling på dette enn vi, som f.eks. ADHD Norge eller Pasient- og brukerombudet.

Sånn vi forstår deg så har du ikke fått noen ADHD-diagnose offisielt – men at du er overbevist om at du har ADHD, og psykiateren din er uenig i dette. Nå vet ikke vi om dette har vært et tema allerede, men kanskje er det naturlig å utrede deg for ADHD (av annet helsepersonell enn psykiateren), sånn at du kan prøve å få et mest mulig definitivt svar? Dette er noe du kan vurdere å drøfte med din fastlege. Dersom utredningen resulterer i at du får en ADHD-diagnose vil jo dette åpne for at du kan få medisinen på lovlig vis, noe som igjen eliminerer noen av problemene du bekymrer deg for. Og dersom utredningen resulterer i at du ikke får en ADHD-diagnose, er jo også dette et slags svar du må ta i betraktning.

Og for øvrig, hvis det er sånn at det er psykiateren din som setter en stopper for ADHD-utredning, eller om du generelt bare er misfornøyd med psykiateren, kan du kanskje vurdere å bytte. Dette er også noe du eventuelt kan drøfte med din fastlege.

Du spør om det at du opplever god effekt av Aduvanz i terapeutiske doser kan være et bevis på at du faktisk har ADHD. Dessverre er det ikke nødvendigvis sånn. De aller fleste vil oppleve en positiv og prestasjonsfremmende effekt av denne typen medisiner i terapeutiske doser, til en viss grad, uten at dette nødvendigvis betyr at de har ADHD. Utredningen og diagnostiseringen er mer omfattende enn som så, og handler mye om symptomer du opplever når du ikke bruker medisin. Men når det er sagt, så er det selvsagt ikke sånn at din positive respons på medisinen utelukker at du har ADHD.

Du spør også om det er trygt å informere helsepersonell om at du har brukt illegal medisin. Vi kan i hvert fall si at helsepersonell ikke har noen opplysningsplikt ovenfor politiet, selv om medisinen er klassifisert som narkotika (som Lisdexamfetaminum). Men utover dette blir det i stor grad en vurderingssak fra helsepersonellets side, og sånn sett er det dessverre vanskelig å forutsi hvordan dette vil bli tatt imot. For eksempel må helsepersonellet vurdere hvorvidt dette bryter med det generelle helsekravet til førerkort eller ikke, eller hvorvidt meldeplikten til Barnevernet inntreffer dersom du har omsorg for barn. En annen vurdering er hvorvidt din illegale bruk vil heve terskelen for å skrive ut lignende medisin til deg i fremtiden. Men her er altså vårt inntrykk at helsepersonell kan være ganske ulike hverandre i hvordan de vurderer denne typen spørsmål.

Du spør også om sporing. Aduvanz har ganske lik påvisningstid i spytt og blod, og noe lengre i urin. Her er det riktignok mange individuelle forhold som har betydning, så noen helt eksakte tall er dessverre ikke mulig for oss å gi. Noen presis kalkulator kjenner vi ikke, så sånn sett må vi bare svare generelt: Lisdeksamfetamin kan vanligvis spores i blodet i opptil noen døgn etter siste inntak, og mellom noen dager og opptil en uke i urin. I vår artikkel om lisdeksamfetamin kan du lese mer om dette, og om dette stoffet for øvrig.

Vi kan legge til at lisdeksamfetamin har en halveringstid på under en time, mens omdanningsstoffet deksamfetamin har en halveringstid på ca. 11 timer (kilde: Felleskatalogens omtale, avsnitt om Egenskaper og miljø). Halveringstiden tilsier hvor lang tid som går før blodkonsentrasjonen har nådd 50 % av sitt maksnivå, og jo lavere blodkonsentrasjonen blir, desto tregere skjer også forbrenningen. Dette gir et slags utgangspunkt med tanke på blodprøver.

Vi håper dette ga deg noen svar!

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.