Hvilke type prøver tester for omdanningsstoffet hydroksyalprazolam?

Hvilke type prøver tester for omdanningsstoffet hydroksyalprazolam blir påvisningstiden lengre – omtrent 1-2 uker. Er det bare ved utslag av Benzo på første prøve. Hvordan fungere prøvene, er det først en så en annen etter ved påvist Benzo?

annet |
45 år |
agder

  Rusinfo svarer:

Hvilke typer tester som gjennomføres vil variere ut i fra situasjon, samt hvilke indikasjon som foreligger fra den som rekvirerer prøven. Type prøve som tas vil også være avhengig av praksisen ved det laboratoriet som gjennomfører testingen. I enkelte situasjoner vil man benytte to ulike metoder for testing, spesielt i tilknytning til straffesaker.

Ved å følge lenken til Fûrst (Medisinsk Laboratorium) sin hjemmeside, ser man et eksempel på hvilke stoffer som påvises ved en spesifikk analyse av benzodiazepiner.

På våre hjemmesider kan du lese mer om benzodiazepiner i blodprøve og urinprøve.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen