Benzodiazepiner i blodprøve og urinprøve

På en vanlig screening (urinprøve) slår benzodiazepiner ut som gruppe. Det betyr at man kan se at det er inntatt et benzodiazepin, men ikke hvilket. Dersom man bruker mer spesifikke analysemetoder kan man se hvilket benzodiazepin det er snakk om.

Blodprøver benyttes normalt for å undersøke hvorvidt man er påvirket. Tallene nedenfor er veiledende ved inntak av enkel dose. Merk at inntak av større doser kan påvises i blodet i atskillig lengre tid. 

Urinprøver benyttes normalt for å undersøke hvorvidt et rusmiddel har vært inntatt i senere tid. Avvik fra dette kan forekomme.

 

Alprazolam (Xanor/Xanax/Ksalol):
I blod: flere døgn. I urin: 4-7 døgn (omdanningsstoffet hydroksyalprazolam kan påvises 1-2 uker).

Diazepam (Stesolid, Valium, Vival): 
I blod: 1-3 døgn. I urin: 1-4 uker

Flunitrazepam (Flunipam, Rohypnol):
I blod: 1-2 døgn. I urin: 1 uke

Klonazepam (Rivotril)
I blod: flere døgn. I urin: 1 uke

Midazolam (Dormicum):
I blod: 1 døgn. I urin: 1-3 døgn

Nitrazepam (Apodorm, Mogadon):
I blod: 1-2 døgn. I urin: 1 uke

Oxazepam (Alopam, Sobril):
I blod 1-2 døgn. I urin: 1-5 døgn

Zoplikon, Zoplidem (Imovane, Stilnoct):
I blod: 1 døgn. I urin: 1-3 døgn

 

Store variasjoner

Det kan forekomme betydelige variasjoner fra person til person når det gjelder hvor lang tid et rusbruk kan påvises med en blod- eller urinprøve, ettersom vi forbrenner stoffer i forskjellig tempo. Minst like viktig er hvilken mengde som er inntatt, og over hvor lang tid denne mengden er inntatt. Våre opplysninger på dette området er derfor kun veiledende.