Oksykodon, Kratom og Apodorm – effekt og interaksjoner

Hei. Jeg har i flere år stått fast på Oxykodon (både hurtigvirkende og depot) 15 mg hurtigvirkende og 30 mg depot pr. døgn. I tillegg tar jeg Apodorm (nitrazepam) 5 mg pr. døgn.

Har de siste månedene følt en stadig minkende smertelindrende effekt av Oksykodonen, og går ut fra at dette er relatert til toleranseutvikling. En bekjent har anbefalt meg å prøve Kratom som supplering til mitt nåværende regime, men er litt usikker på hvordan dette vil virke inn da det er vanskelig å finne noe særlig litteratur om produktet. Vil helst ikke diskutere dette med min fastlege ennå, da jeg er bekymret for om jeg da vil fremstå som mer opptatt av eventuell rus/beroligende effekt. En annen bekymring er om Kratom vil vise på eventuelt ruspanel ved urinprøver.

Er i utgangspunktet åpen for å teste dette ut, men håper dere har noen råd eller informasjon som kan hjelpe med avgjørelsen.

På førehand takk for svar.

mann/gutt |
46 år |
rogaland

  Rusinfo svarer:

Ut i fra din henvendelse ser det ut til at det er flere ting du lurer på knyttet til effekten av de medikamentene du allerede går på, samt spørsmål knyttet til interaksjoner mellom disse og Kratom. I tillegg lurer du på om bruk av Kratom vil vises ved en eventuell urinprøve.

Ønsker innledningsvis å minne om at vi i RUSinfo ikke er helsepersonell, og at vi ikke kan svare på hvorvidt bruk av disse preparatene er riktig for deg. For å få en nøyaktig vurdering av dette vil det være lurt å ta kontakt med en lege som kjenner til din kliniske tilstand.

Oksykodon, Apodorm og Kratom faller under kategorien sentraldempende stoffer. Oksykodon og Kratom er opioider som begge har en smertelindrende effekt, og når disse preparatene tas sammen vil også den smertelindrende effekten øke. Samtidig er det viktig å være klar over at bruk av flere sentraldempende midler er forbundet med en betydelig økt risiko for pustestans.

Du beskriver selv en mistanke om toleranseutvikling og forteller at du har brukt Oksykodon fast i flere år. Ettersom du spør om hvordan bruk av Kratom, i tillegg til Oksykdodon, vil virke inne på ditt «regime», er det viktig å være klar over at bruk av opioder er forbundet med en økt risiko for avhengighet. Kort fortalt vil dette kunne innebære at de positive opplevelse du har med tanke på smertelindring vil avta over tid, og at du vil oppleve tilleggskomplikasjoner som følge av at kroppen din blir avhengig av preparatet.

Nå det gjelder din bekymring om hvorvidt bruk av Kratom vil vises på en urinprøve, så er dette noe som vanligvis ikke inngår i en ordinær rustest. Men en kan finne spor av Kratom i en urinprøve dersom dette er noe man spesifikt leter etter.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.