Fakta om blandingsbruk

I denne oversikten kan du lese om hvilke virkninger og farer som kan oppstå ved kombinasjonsbruk av ulike rusmidler og medikamenter.

 

Alkohol & Cannabis (hasj/ marihuana)

Denne kombinasjonen kan gjøre ruseffekten uforutsigbar og kraftigere. Blant annet øker risikoen for hodepine og kvalme, blackout, angst og ubehag.  Trafikkferdighetene dine blir dårligere.

 

Alkohol & Kokain

Denne kombinasjonen øker sjansen for hodepine og kvalme. Den øker også sjansen for aggressiv oppførsel, og kan føre til at du føler deg mer opplagt og mindre full. Fordi du føler deg mindre full, risikerer du å drikke mer enn du planla. Du kan overvurdere deg selv, noe som blant annet øker risikoen for uhell. Risikoen for dehydrering og overoppheting blir høyere.

 

Alkohol & amfetamin

Kombinasjonsbruk av amfetamin og alkohol kan gjøre deg grenseløs og overmodig. Denne kombinasjonen kan derfor føre til aggressiv oppførsel. Fordi du føler deg mindre full, kan du risikere å drikke mer enn du planla. Du risikerer å overvurdere deg selv, noe som kan gjøre at risikoen for uhell øker. Alkohol i kombinasjon med amfetamin kan gi en ekstra belastning på hjerte og kar og kan forårsake (varig) leverskade.

 

Alkohol & ecstasy

Denne kombinasjonen øker sjansen for hodepine og kvalme. Den kan gjøre at du føler deg mer opplagt og mindre full, og sjansen for aggressiv oppførsel øker. Ecstasy øker sjansen for oppheting og dehydrering av kroppen. Væskeinntak gir mindre risiko for hjerneskade. Dette gjelder også øl. Sannsynligvis er det ikke på grunn av selve ølet, men heller på grunn av den avkjølingseffekten ølet forårsaker. Sjansen på hjerneskade øker nemlig ved oppheting av kroppen, og ved å drikke regelmessig (1 à 2 enheter per time) kan du unngå dette. Det er bedre å drikke øl ved ecstasybruk enn å ikke drikke noe. Men det å drikke vann, brus eller andre alkoholfrie drikker er bedre enn øl. Dette fordi vi ikke vet nok om risikoer forbundet med kombinasjon av alkohol og ecstasy.

Alkohol i kombinasjon med kokain, amfetamin eller ecstasy kan føre til en stor belastning på hjerte og kar, samt forårsake leverskade. Kombinasjonen kan også føre til midlertidig hukommelsestap og kan være begynnelsen på psykiske problemer.

 

Alkohol & GHB

GHB og alkohol forsterker hverandres dempende virkning.  Dette kan føre til lavere pustefrekvens. Derfor kan små mengder GHB i kombinasjon med alkohol føre til alvorlige pusteproblemer som igjen kan være livstruende. Du kan havne i koma eller dø. Drikk derfor ikke alkohol verken før eller etter GHB-bruk.

 

Alkohol & fleinsopp

Denne kombinasjonen kan øke risikoen for en «bad trip». En «bad trip» er en ubehagelig opplevelse som kan medføre psykiske problemer som angst, flashbacks og nervøsitet.

 

Cannabis (hasj/marihuana) & kokain

Denne kombinasjonen øker sjansen for psykisk ubehag (angst/uro). Brukere rapporterer at cannabis kan dempe virkningen av kokain.

 

Cannabis (hasj/marihuana) & amfetamin

Denne kombinasjonen øker sjansen for psykisk ubehag (angst/uro). Brukere rapporterer at cannabis kan dempe virkningen av amfetamin.

 

Cannabis (hasj/marihuana) & ecstasy

Brukere rapporterer forskjellige opplevelser. Noen opplever det som behagelig, mens andre synes det er ubehagelig. Noen brukere blir mer aktive av cannabis i kombinasjon med ecstasy. Ecstasy kan forsterke virkningen av cannabis. Om du planlegger denne kombinasjonsbruken, vent med cannabisbruk til du kjenner virkningen av ecstasy. Lytt på signaler fra kroppen din.

 

Cannabis (hasj/marihuana) & GHB

Både cannabis og GHB har en dempende virkning. Det er lite kunnskap om spesifikke effekter og risikoer.

 

Cannabis (hasj/marihuana) & fleinsopp

Denne kombinasjonen kan føre til en intens, uforutsigbar rusopplevelse. Man kan risikere å gjenoppleve tidligere opplevde fleinsopp-opplevelser ved cannabisbruk.

 

Kokain & amfetamin

Både kokain og amfetamin er stimulerende midler. Kombinasjonen fører til at adrenalinreseptorene blir ekstra stimulert. Nervecellene som er involverte i utskillelse av adrenalin blir utslitte, slik at du kan føle deg tom og «ødelagt» etter bruk. Blodtrykket blir høyere og det blir en ekstra belasting på hjerte og kar.

 

Kokain & GHB

Fordi kokain har en stimulerende effekt, merker du mindre av den dempende virkningen av GHB. Derfor kan du risikere å ta for mye GHB. Hvis du fortsatt har mye GHB i kroppen når kokainrusen er over, kan du miste bevisstheten.

 

Kokain & fleinsopp

Det er lite kunnskap om spesifikke effekter og risikoer. Det kan antas å øke sjansen for psykiske symptomer som angst og panikk.

 

Amfetamin & ecstasy

Både amfetamin og ecstasy er stimulerende midler. Kombinasjonsbruk kan føre til en overbelastning på hjertet. Sjansen for fysisk utmattelse øker. Bakrusen kan være heftig og du kan føle deg tom og utmattet dagene derpå. Ellers øker risikoen for hjerneskade, dehydrering og overoppheting. Ved kombinasjonsbruk av ecstasy og amfetamin kan den hallusinogene effekten av ecstasy bli mindre fremtredende.

 

Amfetamin & GHB

Fordi amfetamin har en stimulerende effekt, merker du mindre av den dempende virkningen av GHB. Dette kan resultere i at du tar for mye GHB. Hvis du fortsatt har mye GHB i kroppen når amfetaminrusen er over, kan du miste bevisstheten.

 

Amfetamin & fleinsopp

Det er lite kunnskap om spesifikke effekter og risikoer ved denne kombinasjonen, men begge stoffene kan i seg selv være skadelige. Ved blandingsbruk utsetter du deg alltid for uforutsigbare virkninger; du blir din egen prøvekanin.

 

Ecstasy & GHB

Fordi ecstasy har en stimulerende effekt, merker du mindre av den dempende virkning av GHB. Derfor risikerer du å ta for mye GHB. Hvis du fortsatt har mye GHB i kroppen når ecstasyrusen er over, kan du miste bevisstheten. GHB kan også forsterke de bevissthetsendrende/hallusinogene effektene av ecstasy.

 

Ecstasy & fleinsopp

Det er lite kunnskap om spesifikke effekter og risikoer ved denne kombinasjonen, men begge stoffene kan i seg selv være skadelige. Ved blandingsbruk utsetter du deg alltid for uforutsigbare virkninger; du blir din egen prøvekanin.

 

GHB & Fleinsopp

Det er lite kunnskap om spesifikke effekter og risikoer ved denne kombinasjonen, men begge stoffene kan i seg selv være skadelige. Ved blandingsbruk utsetter du deg alltid for uforutsigbare virkninger; du blir din egen prøvekanin.

 

Rusmidler & medikamenter

Mange medikamenter kan være farlige i kombinasjon med rusmidler.  Særlig gjelder dette medikamenter som har en dempende effekt i kombinasjon med dempende rusmidler. Dette fordi det kan føre til respirasjonsproblemer, koma og pustestopp/død. Eksempler på dempende medikamenter er benzodiazepiner (Valium®, Sobril®, Rivotril® o.l.) og medikamenter som inneholder opioider/opiater (Paralgin forte®, Tramadol®, metadon, oksykodon o.l.) . Les anbefalinger på felleskatalogen vedrørende aktuell medikament.

 

Benzodiazepiner & alkohol

Det anbefales å ikke drikke alkohol mens du er på benzodiazepiner. Alkohol og benzodiazepiner forsterker hverandres dempende virkning. Både alkohol og benzodiazepiner brytes ned i leveren. Derfor vil disse stoffer nedbrytes saktere, noe som kan føre til en for høy konsentrasjon av medisinen i blodet. Som følge kan det oppstå bivirkninger som orienteringsproblemer, trøtthet og alvorlige pusteproblemer. Det kan også føre til koma og død. På lang sikt øker det sjansen på hukommelsestap, toleranse og avhengighet. Bilkjøring og andre oppgaver som krever årvåkenhet kan bli farlige.

 

Benzodiazepiner & cannabis (hasj/ marihuana)

Det anbefales å ikke bruke cannabis mens du er på benzodiazepiner. Benzodiazepiner og cannabis påvirker det samme området i hjernen. Derfor vil disse stoffer nedbrytes saktere, noe som kan føre til en for høy konsentrasjon av medisinen i blodet. Som følge kan det oppstå bivirkninger som orienteringsproblemer, trøtthet og i noen tilfeller pusteproblemer. På lang sikt øker det sjansen for hukommelsestap, toleranse og avhengighet.

Ellers viser medisinsk forskning at tobakk kan dempe virkningen av benzodiazepiner. Hvis du røyker cannabis sammen med tobakk, kan denne effekten opptre.

 

Benzodiazepiner & kokain

Selv om vi ikke kjenner til noen interaksjoner per i dag, anbefaler vi å være forsiktig. Det er usikkert hva slags uforutsigbare virkninger som kan oppstå. Dessuten kan den dempende virkingen av benzodiazepiner minske den stimulerende virkningen av kokain.

 

Benzodiazepiner & GHB

Både GHB og benzodiazepiner har en dempende virkning på det sentrale nervesystemet, og forsterker hverandres virkning. Dette kan være farlig. Derfor frarådes denne kombinasjonen.

 

Benzodiazepiner & heroin

Bruk av heroin og benzodiazepiner samtidig kan ha livstruende følger, fordi de forsterker hverandres virkning. Dette kan føre til alvorlig blodtrykksfall og pusteproblemer med mulig dødelig utfall. Heroinens euforiske virkninger kan bli sterkere, noe som øker sjansen for psykisk avhengighet.

 

Benzodiazepiner & fleinsopp

Det er lite kunnskap om spesifikke effekter og risikoer ved denne kombinasjonen, men begge stoffene kan i seg selv være skadelige. Ved blandingsbruk utsetter du deg alltid for uforutsigbare virkninger; du blir din egen prøvekanin.

 

Benzodiazepiner & amfetamin

Det er lite kunnskap om spesifikke effekter og risikoer ved denne kombinasjonen, men begge stoffene kan i seg selv være skadelige. Ved blandingsbruk utsetter du deg alltid for uforutsigbare virkninger; du blir din egen prøvekanin.

 

Benzodiazepiner & ecstasy

Det er lite kunnskap om spesifikke effekter og risikoer ved denne kombinasjonen, men begge stoffene kan i seg selv være skadelige. Ved blandingsbruk utsetter du deg alltid for uforutsigbare virkninger; du blir din egen prøvekanin.

 

ADHD-medisiner & alkohol

Alkohol kan forsterke bivirkningene av metylfenidat (Ritalin®,Concerta® og Equasym Depot®) eller atomoksetin (Strattera®). I tillegg kan alkohol føre til en ekstra høy konsentrasjon av metylfenidat i blodet. Både ADHD-medisiner & alkohol kan være belastende for hjertet, og i kombinasjon øker belastningen.

 

ADHD-medisiner & cannabis (hasj/marihuana)

Det er lite kunnskap om spesifikke effekter og risikoer ved denne kombinasjonen, men begge stoffene kan i seg selv være skadelige. Det er ikke påvist at kombinasjonen av ADHD-medikamenter i foreskrevet dose og sporadisk bruk av cannabis medfører ekstra risiko. Ved blandingsbruk utsetter du deg alltid for uforutsigbare virkninger; du blir din egen prøvekanin.

 

ADHD-medisiner & kokain

Samtidig bruk av ADHD-medikamenter og kokain kan føre til hjerterytmeforstyrrelser, pusteproblemer og farlig høyt blodtrykk. I tillegg er det en risiko for at medisinen ikke fungerer som den skal. ADHD-medisiner og kokain blokkerer hverandres virkning. Metylfenidat (Ritalin®,Concerta® og Equasym Depot®) demper for eksempel følelsen av å være «konge/dronning», som er den følelsen kokainbrukere ønsker å oppnå,  og som ofte gjør at man blir avhengig av kokain.

 

På grunn av manglende forskning har vi ingen kunnskap om interaksjoner mellom kokain og atomoksetin (Strattera®). Ved kombinasjonsbruk er du din egen prøvekanin.

 

ADHD-medisiner & GHB

GHB har en dempende virkning på det sentrale nervesystemet, mens ADHD-medisiner virker stimulerende. På grunn av motsatt virkning kan en kombinasjon føre til uforutsigbare effekter. Forskning på virkninger av GHB er fortsatt på et tidlig stadium, og det er foreløpig lite kunnskap om interaksjoner mellom GHB og ADHD-medisin. På grunn av mulige uforutsigbare negative effekter frarådes denne kombinasjonen.

 

ADHD-medisiner & heroin

Det er lite kunnskap om spesifikke effekter og risikoer ved denne kombinasjonen, men begge stoffene kan i seg selv være skadelige. Ved blandingsbruk utsetter du deg alltid for uforutsigbare virkninger; du blir din egen prøvekanin.

 

ADHD-medisiner & fleinsopp

Det er lite kunnskap om spesifikke effekter og risikoer ved denne kombinasjonen, men begge stoffene kan i seg selv være skadelige. Ved blandingsbruk utsetter du deg alltid for uforutsigbare virkninger; du blir din egen prøvekanin.

 

ADHD-medisiner & amfetamin

Bruk av ADHD-medikamenter og sentralstimulerende midler som amfetamin samtidig kan være farlig. Metylfenidat (Ritalin®,Concerta® og Equasym Depot®) og amfetamin forsterker hverandres virkning.  Fordi begge stoffer påvirker dopaminsystemet kan det sentrale nervesystemet bli overstimulert. Hjerterytmeforstyrrelser, pusteproblemer og farlig høyt blodtrykk kan være følger av dette.

 

På grunn av manglende forskning har vi ingen kunnskap om interaksjoner mellom amfetamin og atomoksetin (Strattera®). Ved kombinasjonsbruk er du din egen prøvekanin.

 

ADHD-medisiner & ecstasy

Bruk av ADHD-medikamenter og ecstasy samtidig kan være farlig. Metylfenidat (Ritalin®,Concerta® og Equasym Depot®) og stimulerende rusmidler forsterker hverandres virkning.  Fordi begge stoffer påvirker dopaminsystemet kan det sentrale nervesystemet bli overstimulert. Hjerterytmeforstyrrelser, pusteproblemer og farlig høyt blodtrykk kan være følger av dette.

 

På grunn av manglende forskning har vi ingen kunnskap om interaksjoner mellom ecstasy og atomoksetin (Strattera®). Ved kombinasjonsbruk er du din egen prøvekanin, og derfor fraråder vi dette.