Hva er helsemessig best: røyke hasj eller drikke alkohol?

Jeg har tenkt å trappe ned på mitt høye alkoholforbruk og røyke hasj i stedet for. Det er altså 2 alternativer. Hva er helsemessig best?

mann/gutt |
78 år |
viken

  Rusinfo svarer:

Dette er spørsmål vi har få forutsetninger for å kunne si noe sikkert om. Grunnen til dette er at rusmiddelproblematikk både utarter seg og oppleves ulikt fra person til person, og det er ikke slik at en rusmiddelavhengighet nødvendigvis er bedre/dårligere enn en annen. Samtidig forstår vi at du opplever ditt alkoholforbruk som problematisk, og det er fint at du er nysgjerrig på hvilke alternativer som finnes.

Hvorvidt cannabis eller alkohol vil være «helsemessig best» for din del, vil være avhengig av hvordan disse stoffene påvirker deg og ditt liv. Eksempelvis vil vi påstå at det vil være bedre for en person med alvorlige leverskader å røyke cannabis framfor å drikke alkohol. På samme måte kan vi anta at det vil være «mer helsemessig» for en person med KOLS å drikke alkohol framfor å røyke cannabis. Dette er åpenbart eksempler som er satt litt på spissen, men det fremhever poenget om at det er store individuelle variasjoner knyttet til fordeler/ulemper ved bruk av ulike type rusmidler.

Du skriver at det er «altså 2 alternativer«. Vi tolker dette som at det for din del står mellom å fortsette å drikke som før, eller, trappe ned og gradvis erstatte alkohol med cannabis. Det kan godt hende at dette er en tilnærming som kan være helsemessig bedre for deg, men det kan også tenkes at det finnes andre alternativer som har en enda større helsemessig gevinst. Om du synes dette er vanskelig å finne ut av på egenhånd, håper vi du vil ta kontakt med kompetent personell som du kan drøfte dette med. En slik henvendelse behøver for så vidt ikke å dreie seg om den ene eller andre rusmiddelproblematikken per se, men det kan dreie seg om underliggende ønsker og behov som du ønsker å få dekket – og deretter hvordan du kan gå fram for å få til dette.

På vår hjemmeside finner du mer informasjon om de ulike effektene som disse rusmidlene har, og du kan laste ned våre brosjyrer om alkohol og cannabis for å lære mer. Ta også gjerne kontakt med oss på telefon eller chat dersom du har behov for å drøfte dette nærmere.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.