Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Forberedelser til å slutte med benzodiazepiner

Som med det meste i livet er det viktig å forberede seg godt når du skal slutte med benzodiazepiner. Bruk god tid på planleggingsfasen og skriv gjerne ned en konkret plan.

 

Følgende punkter kan være nyttige å bruke som mal for planen:

  • Sett en dato. Bestem deg for når du skal slutte eller begynnne nedtrapping. Legg forholdene til rette for at du kan ha en periode uten for mye forpliktelser i jobb, studier, skole e.l. hvor du kan trappe deg ned i doser eller gå helt av benzodiazepiner.

 

  • Snakk med noen som kan støtte deg. Det er veldig mye lettere å slutte hvis du bygger deg et nettverk som kan støtte og motivere deg. Dette betyr at du i en forberedelsesfase er nødt til å si fra til noen om hva du planlegger å få til.

 

  • Fortell utvalgte venner, familiemedlemmer eller kolleger at du ønsker å slutte. Du trenger ikke si alt til alle, men du bør si noe til noen.

 

  • Tenk gjennom om det kan være aktiviteter som du kan ha glede av. Når du er opptatt med aktiviteter som du opplever som meningsfylte, vil du føle deg bedre.

 

  • Tenk gjennom hva som er de underliggende årsakene til at du begynte med benzodiazepiner. Det kan være at dette er noe du har behov for å snakke med psykolog om.

 

  • Tenk gjennom hva som er fordelene ved å ikke bruke medikamenter, det kan være både helsemessige, sosiale, familiære, økonomiske og jobbmessige fordeler ved dette.

 

  • Lag en «krisplan» for hva du skal gjøre hvis du blir fristet til å bruke benzodiazepiner. Instuer deg selv til å følge planen dersom suget melder seg.