Tilbakefall på benzodiazepiner

Tilbakefall (eller sprekk) er ikke uvanlig når du slutter med et rusmiddel. Hva kan du gjøre for å forebygge?

 

 

Noe av det aller viktigste når du skal slutte med, eller trappe ned på, bruk av benzodiazepiner er å ha en god strategi for hva du skal gjøre dersom du har en enkelt sprekk eller et mer omfattende tilbakefall. Dette er en del av forberedelsene, og handler om å vite på forhånd hvem du skal kontakte dersom du har et feilskjær. Når du skal slutte er det også viktig på forhånd å tenke gjennom hvilke situasjoner og mennesker du bør holde deg unna.

Hvis uhellet først er ute og du har sprukket kan det være lurt å se nærmere på hendelsesforløpet i forkant av sprekken. Hva tenkte du? Hvem var du med? Hvordan føltes det etterpå? Hvis du oppsummerer litt og får oversikt over hva som skjedde da du sprakk kan du bruke dette for  å unngå liknende hendelser igjen.

 

 

 

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen