Paralgin forte, Pinex forte, Altermol

Paralgin forte er et reseptbelagt, smertestillende legemiddel. Paralgin forte inneholder paracetamol og kodein.

Paralgin forte skal alltid brukes på den måten legen har foreskrevet dem eller som beskrevet på pakningsvedlegget

Kodein er klassifisert som narkotika. Det vil si at dersom du ikke har resept, er det straffbart å bruke, oppbevare, selge og kjøpe Paralgin forte. Du kan straffes for brudd på narkotikalovgivningen.

 

Paralgin forte: paracetamol

Paralgin forte inneholder paracetamol og kodein. Når det gjelder bruk av paracetamol, er det viktig å huske følgende:

Jo flere dager i strekk du bruker paracetamol, jo større er risikoen for at det er skadelig. Hvis du har nedsatt helsetilstand (særlig leverproblemer) eller drikker mye alkohol, øker risikoen for at paracetamol kan være skadelig.

Doser over 7-8 gram paracetamol (14-16 piller) kan gi risiko for forgiftning. Hvis du vet at du har fått i deg for mye paracetamol, må du oppsøke helsehjelp innen 8 timer etter inntak (se informasjonen øverst på siden). Etter åtte timer kan det hende motgift ikke virker som det skal, og du risikerer du leverskade og eventuelt leversvikt.

For mer informasjon om paracetamol, les vår artikkel om Paracet og Ibux eller snakk med helsepersonell.

 

Paralgin forte: kodein

Kodein er et opioid som finnes naturlig i opiumsplanten. Fordi Paralgin forte inneholder kodein, er det et sterkere medikament en Paracet og tilsvarende legemidler. I medisinsk sammenheng brukes kodein til behandling av tørrhoste i tillegg til smertebehandling.

Effekten av kodein kommer i all hovedsak ved at det omdannes til morfin i kroppen. Vanligvis omdannes ca. 10 % av kodeindosen til morfin. Hvor stor del av kodeinet som omdannes, varierer fra person til person. Derfor kan det være en del variasjon i hvor sterkt folk reagerer på Paralgin forte.

 

Paralgin forte som rusmiddel

Paralgin forte har et visst potensiale som rusmiddel fordi det inneholder kodein. På samme måte som morfin, er kodein et opioid. Men ruseffekten av kodein er mindre enn morfin og andre opioider.

Virkningen av kodein er avhengig av flere faktorer. De viktigste av disse er om du har lav eller høy toleranse: Har du brukt det lite/aldri, er toleransen lav. Har du brukt det mye og ofte, er toleransen høyere.

Ruseffekten av kodein kan beskrives som smertestillende, hostestillende, og sløvende. Du kan oppleve tretthet og en viss demping av uro.

Negative effekter særlig ved som er større enn terapeutiske, kan omfatte sterk og ubehagelig kløe, kvalme og brekninger, pustevansker. Kodein fører, som andre opioider, til problemer med vannlating og treg mage.  Jo høyere doser du har tatt, jo større er risikoen for negative effekter.

Blanding med andre dempende rusmidler/legemidler som alkohol eller benzodiazepiner forsterker virkingen av både kodein og stoffet du blander med. Blanding med andre dempende stoffer øker også faren for skadelige effekter som kvalme og brekninger, pustevansker og i verste fall overdose.

 

Paralgin forte: forgiftning

Paralgin forte inneholder både paracetamol og kodein. Begge stoffene kan gi forgiftning, både hver for seg og i kombinasjon.

 

Paracetamol: forgiftning

Les under overskriften «Paralgin forte: paracetamol» lenger oppe på denne siden. Du kan også lese mer om paracetamol og forgiftning på våre sider om Paracet. Er du redd for at du eller andre har tatt for mye paracetamol, ring 113 eller Giftinformasjonen på 22 59 13 00. Disse tjenestene er alltid åpne!

 

Kodein: forgiftning

Forgiftning etter inntak av kodein gir de samme symptomer som andre opioider. Det mest alvorlige er sterk demping av sentralnervesystemet, i verste fall med dødelig pustestans som følge.

 

Hvor stor er en farlig dose kodein? Dette varierer mye fra person til person. Grunnen til dette er at de som bruker det ofte og mye utvikler toleranse for kodein. En annen grunn er individuelle forskjeller i hvor stor del av kodeinet som omdannes til morfin i kroppen.

For en person som ikke er vant til å bruke kodein, kan doser over 7 mg per kilo kroppsvekt være dødelig. Det vil si, dersom du veier 100 kilo, kan 700 mg være dødelig. Veier du 50 kilo kan 350 mg være dødelig.

Symptomer på forgiftning

Store doser kodein gir mye av de samme symptomer som andre opioider. Synlige tegn på opioidforgiftning kan være som følger.

Ved mild til moderat forgiftning:

  • Små eller ørsmå pupiller

 

  • Tilstand med endret bevissthetsnivå som ligner på søv (letargi) eller koma

 

  • Pusteproblemer: tung og langsom pust

 

  • Kvalme, brekninger, magesmerter

 

Ved alvorlig forgiftning kommer disse i tillegg:

  • Pause eller total stans av pustemusklene. Pustestans kan komme plutselig

 

  • Unormalt lavt blodtrykk, unormalt lav puls, uregelmessighet i hjerterytmen, sirkulasjonssvikt, hjertestans