Opioider i blodprøver og urinprøver

De forskjellige opioidene har ulik påvisningstid i urinprøver og blodprøver.

På en vanlig screening (urinprøve) slår opioider ut som gruppe (med unntak av buprenorfin og metadon). Det betyr at man kan se at det er inntatt et opioid, men ikke hvilket. Buprenorfin og metadon inngår i standard screening tester i tillegg til opioider, og vil dermed påvises på lik linje.

 

 

Blodprøver benyttes normalt for å undersøke hvorvidt man er påvirket.

Urinprøver benyttes normalt for å undersøke hvorvidt et rusmiddel har vært inntatt i senere tid. Avvik fra dette kan forekomme.

 

Påvisningstider

Heroin: 6-monoacetylmorfin (aktivt nedbrytningsprodukt fra inntatt heroin):
I blod: noen timer. I urin: opptil 1/2 døgn.

NB! Inntatt gateheroin vil også kunne gi positivt utslag på morfin og kodein. Se egne påvisningstider for disse.

Buprenorfin (Subutex, Suboxone, Temgesic):
I blod: 1-3 døgn. I urin: 1-2 uker.

Etylmorfin (Cosylan):
I blod: 1 døgn. I urin: 2-4 døgn.

Kodein (Paralgin forte, Pinex forte):
I blod: 1 døgn. I urin: 2-4 døgn.

Metadon:
I blod: flere døgn. I urin: 1-2 uker.

Morfin:
I blod: noen timer. I urin: 2-4 døgn

Oksykodon, OxyContin:
I blod: noen døgn. I urin: 5-7 døgn.

 

Store variasjoner

Det kan forekomme betydelige variasjoner fra person til person når det gjelder hvor lang tid et rusbruk kan påvises med en blod- eller urinprøve, ettersom vi forbrenner stoffer i forskjellig tempo. Minst like viktig er hvilken mengde som er inntatt, og over hvor lang tid denne mengden er inntatt. Våre opplysninger på dette området er derfor kun veiledende.

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside!

 Velkommen til RUSinfo. Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!