Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Overdose på heroin

Bruk av heroin medfører en reell risiko for overdose. Livstruende overdosesymptomer inkluderer pustestans og bevisstløshet, som i ytterste konsekvens kan medføre død.

 

 

Hva påvirker risiko for overdose?

Overdosefare har ingen sammenheng med om det er et syntetisk eller naturlig opioid, men fullagonister gir en betydelig større overdosefare enn partielle agonister. Heroin er en fullagonist og gir derfor stor risiko for overdose.

Tidligere heroinmisbrukere står i særlig fare for å begå overdoser dersom de får et tilbakefall. Grunnen til dette er at den toleransen man tidligere har utviklet ved heroinmisbruk, raskt vil avta idet man slutter å innta det. Altså kan man risikere overdosering dersom man etter et opphold inntar en rusdose på størrelse med hva man normalt gjorde før rusoppholdet.

Overdosefaren er betraktelig større dersom man injiserer heroin femfor å røyke det. I tillegg reduseres risikoen for en rekke andre helseskader knyttet til injisering.

 

Nalokoson ved akutte overdoser

Akutte overdoser behandles med motgift; antagonisten Nalokson. Nalokson brukes også ved overdoser. Ettersom denne motgiften blokkerer ut heroinets virkning på sentralnervesystemet, opplever mange brukere sterke abstinenssymptomer etter å ha mottatt nalokson ved en overdose.

 

Andre livstruende bivirkninger

Bruk av heroin kan også forårsake en rekke ulike fysiologiske plager som ikke nødvendigvis er direkte livstruende, men som likevel kan være det. Eksempler på slike forgiftninger inkluderer magesmerter, brekninger, kvalme og muskelsmerter.

 

OM NOEN KOLLAPSER, RING 113!

Dersom en person har blåaktige lepper og fingre som følge av inntatt heroin bør legehjelp kontaktes, da dette kan være et tegn på oksygenmangel i blodet, hvilket potensielt kan være livstruende.

Sjekk puls og pust. Dersom personen puster, legg vedkommende i stabilt sideleie. Hvis ikke, utfør førstehjelp. Om du er usikker på førstehjelp, ta kontakt med noen som kan det eller få veiledning fra nødtelefonen.

Ikke forsøk å gi drikke til en som er bevisstløs. Når ambulansen kommer, fortell hva slags stoff vedkommende har tatt. Ikke forlat personen selv om du er redd for å bli innblandet i noe! Ambulansepersonellet har taushetsplikt.