Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Hva sier loven om opioider

De fleste opioider er narkotikalistet. Det betyr at hvis du ikke har resept på det, er det ulovlig og regnes som narkotika på samme måte som andre illegale rusmidler.

Enkelte opioider, som f.eks. heroin, er i tillegg forbudt etter Narkotikaforskriften § 5, hvilket forbyr tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av heroin i Norge. Overtredelser straffes med hjemmel i straffeloven. Bruk straffes etter  legemiddelloven § 24, med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

 

Langvarig bruk av opioider og bilkjøring

Fra 1. oktober 2016 er det innført nye helsekrav til førerkort. Disse helsekravene begrenser daglig bruk av en rekke legemidler, deriblant opioider. Det betyr at du ikke fyller helsekravet for å ha førerkort dersom du står på større doser enn reglene gir rom for. Foreskrivende lege har ansvar for å opplyse om dette, og er pliktig til å melde fra til fylkesmannen dersom helsekrav ikke er innfridd.

Det kan medføre straffeansvar å kjøre bil etter muntlig beskjed fra lege om at du ikke fyller helsekravene.

 

Sporadisk eller kortvarig bruk av opioider og bilkjøring

Hvis du ikke er opptrappet og stabil på en viss dose, kan inntak av opioider påvirke dine kjøreferdigheter, og det er mulig at du bør unngå å kjøre bil. Legen din kan gi mer informasjon om dette.

Følgende liste gir en indikasjon på hvor lang tid etter inntak av opioider man må påregne før konsentrasjonen i blodet tilsvarer < 0,2 alkoholpromille. Tallene er veiledende, og listen er på ingen måte uttømmende.

Buprenorfin (4 mg. sublingvaltabletter) – Subutex, Suboxone, Temgesic:
Etter én enkeltdose: 30-40 timer. Etter en dobbel dose: 60-80 timer.

Heroin eller morfin (10 mg. intravenøst):
Etter én enkeltdose: 5-10 timer. Etter en dobbel dose: 7-12 timer.

Metadon (20 mg.):
Etter én enkeltdose: 20-95 timer. Etter en dobbel dose: 30-145 timer.