Hva sier loven om cannabis?

Cannabis er narkotikalistet og forbudt etter Narkotikaforskriften § 5.

 

 

Det innebærer at tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av cannabis er forbudt i Norge. Overtredelser straffes med hjemmel i Legemiddelloven og Straffeloven.

Unntaket er cannabisprodukter skrevet ut på resept. Dette er nærmere beskrevet i denne artikkelen fra Statens Legemiddelverk.

 

Cannabis og bilkjøring

Det er forbudt å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. Fra 1. februar 2012 er det innført «promillegrense» for flere rus- og legemidler, deriblant cannabis. Det betyr at hvis du kjører bil med en høyere konsentrasjon av cannabis i blodet enn det som loven sier er den faste grensen, kan det medføre straffeansvar. For cannabis ligger denne grensen på 0,004 mikromol THC per liter fullblod. Inntak av 25 mg ren THC (røyket) vil gi en tilsvarende alkoholpromille på over 0,2 i 6-12 timer etter inntak. En dobbel dose vil gi en tilsvarende alkoholpromille på over 0,2 i 8-15 timer etter inntak. (Kilde: Oslo Universitetssykehus)

Vi vil likevel oppfordre til å være forsiktig; det er bedre å beregne litt for lang tid enn litt for kort tid. Det er dessuten verdt å bemerke seg at disse grensene og tidsrammene er sterkt veiledende, hovedsakelig fordi styrken på cannabis, samt hvilket tempo man forbrenner cannabis i, er svært variabelt.