Hva sier loven om cannabis?

Cannabis er narkotikalistet og forbudt etter Narkotikaforskriften § 5.

 

 

Det innebærer at tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av cannabis er forbudt i Norge. Overtredelser straffes med hjemmel i straffeloven.

Unntaket er Sativex munnspray, som inneholder THC og CBD. Det er imidlertid svært sjeldent at dette blir utskrevet, og da utelukkende til MS-pasienter der øvrig behandling av særskilte plager har vist seg å være ineffektiv.

 

Hvorfor er Cannabis ulovlig?

Vi i RUStelefonen mottar for øvrig en rekke henvendelser med spørsmål om hvorfor cannabis er ulovlig i Norge. Det er ikke vår oppgave å kommentere ruspolitikk. Det er helsemyndighetene og politikerne som kontinuerlig arbeider med denne typen spørsmål, og som fastsetter lovgivningen på bakgrunn av dette. På verdensbasis ser vi en tendens der flere land reformerer sin narkotikapolitikk, men hvorvidt dette også vil (og bør) skje i Norge er umulig for oss å svare på.

 

Cannabis og bilkjøring

Det er forbudt å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. Fra 1. februar 2012 er det innført «promillegrense» for flere rus- og legemidler, deriblant cannabis. Det betyr at hvis du kjører bil med en høyere konsentrasjon av cannabis i blodet enn det som loven sier er den faste grensen, kan det medføre straffeansvar. For cannabis ligger denne grensen på 0,004 mikromol THC per liter fullblod. Inntak av 25 mg. THC (røyket) vil gi en promille på over 0,2 i 6-12 timer etter inntak. En dobbel dose vil gi en promille på over 0,2 i 8-15 timer etter inntak.

Vi vil likevel på generelt grunnlag oppfordre til å utvise forsiktighet på dette området; det er bedre å beregne litt for lang tid enn litt for kort tid. Det er dessuten verdt å bemerke seg at disse grensene og tidsrammene er sterkt veiledende, hovedsakelig fordi styrken på cannabis, samt hvilket tempo man forbrenner cannabis i, er svært variabelt.

 

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen