Hva sier loven om cannabis

Cannabis er narkotikalistet og forbudt etter Narkotikaforskriften § 5.

 

 

Det innebærer at tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av cannabis er forbudt i Norge. Overtredelser straffes med hjemmel i straffeloven.

Unntaket er Sativex munnspray, som inneholder THC og CBD. Det er imidlertid svært sjeldent at dette blir utskrevet, og da utelukkende til MS-pasienter der øvrig behandling av særskilte plager har vist seg å være ineffektiv.

 

Hvorfor er Cannabis ulovlig?

Vi i RUStelefonen mottar for øvrig en rekke henvendelser med spørsmål om hvorfor cannabis er ulovlig i Norge. Det er ikke vår oppgave å kommentere ruspolitikk. Det er helsemyndighetene og politikerne som kontinuerlig arbeider med denne typen spørsmål, og som fastsetter lovgivningen på bakgrunn av dette. På verdensbasis ser vi en tendens der flere land reformerer sin narkotikapolitikk, men hvorvidt dette også vil (og bør) skje i Norge er umulig for oss å svare på.

 

Cannabis og bilkjøring

Det er forbudt å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. Fra 1. februar 2012 er det innført «promillegrense» for flere rus- og legemidler, deriblant cannabis. Det betyr at hvis du kjører bil med en høyere konsentrasjon av cannabis i blodet enn det som loven sier er den faste grensen, kan det medføre straffeansvar. For cannabis ligger denne grensen på 0,004 mikromol THC per liter fullblod. Inntak av 25 mg. THC (røyket) vil gi en promille på over 0,2 i 6-12 timer etter inntak. En dobbel dose vil gi en promille på over 0,2 i 8-15 timer etter inntak.

Vi vil likevel på generelt grunnlag oppfordre til å utvise forsiktighet på dette området; det er bedre å beregne litt for lang tid enn litt for kort tid. Det er dessuten verdt å bemerke seg at disse grensene og tidsrammene er sterkt veiledende, hovedsakelig fordi styrken på cannabis, samt hvilket tempo man forbrenner cannabis i, er svært variabelt.

 

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside!

 Velkommen til RUSinfo. Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!