Virkninger og bivirkninger ved bruk av cannabis

Cannabis gir både dempende og svakt hallusinogene symptomer, og kan gi en mild til betydelig endret bevissthetstilstand.

 

Forskjellige måter å innta cannabis på

Inntak av cannabis gjøres normalt i form av røyking. Da blandes hasj/marihuana med tobakk, og blir vanligvis enten rullet til en cannabis-sigarett (joint), eller røykes via en pipe/bong. Enkelte velger å røyke marihuana rent, altså uten å blande det med tobakk. Cannabis kan også inntas oralt, f.eks. ved at det blandes inn i en matrett og spises.

 

Brukerdose

En normal brukerdose for et enkeltinntak ligger på omkring 0,2 g. cannabis. Mange inntar også høyere mengder enn dette, avhengig av styrken på cannabisproduktet samt brukerens erfaring.

 

Virkestoffer i Cannabis

Cannabis består av en rekke kjemiske komponenter.De viktigste er THC (Delta-9-tetrahydrocannabinol) og CBD (Cannabidiol).

THC: Det primære rusgivende stoffet i cannabis er THC . Som nevnt innledningsvis, kan mengden THC i et cannabisprodukt variere stort, men normalt opptil 13 % (marihuana) og 22 % (hasj).
CBD:Minst like viktig som THC er stoffet CBD, som bidrar til å dempe negative virkninger av THC (eksempelvis angst og paranoia).

Tendensen i nyere tid tilsier at mengden THC i cannabisprodukter øker, samtidig som mengden CBD minker. Dette misforholdet i utviklingen øker risikoen for negative følger av cannabisbruk.

 

Ruspåvirkning av cannabis og mulige følger av høyt forbruk over tid

Den akutte rusfasen inntreffer umiddelbart etter røyking og varer i 3-4 timer, avhengig av inntatt mengde, styrke og brukerens erfaring med stoffet.Ved oralt inntak tar det gjerne litt lengre tid før virkningen inntreffer, og oppleves ofte som noe kraftigere og mer langvarig.

Hvordan rusen oppleves vil variere sterkt fra person til person, men enkelte fysiologiske kjennetegn synes å være gjennomgående; f.eks. tørrhet i munn, rødhet i øynene, svimmelhet, hoste, trykk i hodet, økt puls, «letthet» i kroppen samt økt matlyst. Disse symptomene er særlig synlig hos personer som ikke røyker cannabis på en regelmessig basis.

Den akutte rusfasen kjennetegnes også av visse psykologiske symptomer; f.eks. høy tankeaktivitet, forsterkede følelses- og sanseinntrykk, lattermildhet, økt innadvendthet eller utadvendthet (avhengig av brukerens personlighet), samt en følelse av avslapning og velvære. Sistnevnte synes særlig å være fremtredende idet den akutte rusvirkningen begynner å avta.

Svekkelse av koordinasjonen, konsentrasjonen og reaksjonsevnen er påvist opptil 24 timer etter inntak.

Jevnlig bruk: Dersom man har røyket jevnlig over en lengre periode, opplever enkelte at de får et generelt lavere energinivå. Noen opplever i denne tilstanden problemer med søvnmønsteret, konsentrasjonsevnen og hukommelsen. Disse symptomene vil normalt være forbigående en viss tid etter avsluttet bruk.

 

Fysiske komplikasjoner ved bruk av cannabis

Røyking av cannabis reduserer trolig kroppens immunforsvar. Mulige skadevirkninger inkluderer kronisk bronkitt og andre åndedrettsplager. Kombinasjonen av cannabis og tobakksrøyking gir økt risiko for utvikling av KOLS og kreft i luftveier og munnhule/svelg. Cannabisrøyking påvirker hormonbalansen hos både kvinner og menn. Røyking under graviditet har potensielt ulike negative effekter på fosteret (blant annet lavere fødselsvekt, kortere kroppslengde og muligens kognitive senskader). Cannabis kan forringe sædkvaliteten hos menn.

 

Psykiske komplikasjoner ved bruk av cannabis

Virkningene av cannabis er sterkt avhengig av brukerens personlighet, forventninger og miljø samt rusdosen. Et høyt forbruk vil i noen tilfeller medføre svekkelse av kognitive funksjoner som hukommelse, konsentrasjonsevne og innlæringsevne. Langvarig bruk kan i ytterste konsekvens utløse psykiske plager hos disponerte individer. Skadevirkningene kan forsterkes dersom man bruker cannabis sammen med andre narkotiske stoffer, legemidler eller alkohol.