Blande cannabis med andre rusmidler eller legemidler

Cannabis kan få en endret effekt dersom du kombinerer det med bruk av legemidler eller andre rusmidler.

 

 

Cannabis & Alkohol
Denne kombinasjonen kan gjøre ruseffekten uforutsigbar og kraftigere. Blant annet øker risikoen for hodepine og kvalme, hukommelsestap og ubehag. Dersom du planlegger denne kombinasjonen, tilsier rapporter vi har fått fra brukere at man bør vente med å drikke alkohol til man kjenner den fulle virkningen av cannabisen.

 

Cannabis & kokain
Denne kombinasjonen øker sjansen for psykisk ubehag (angst/uro). Brukere rapporterer at cannabis kan dempe virkningen av kokain. Dette øker faren for å ta for mye kokain. På generelt grunnlag vil vi fraråde å kombinere dempende og stimulerende midler, da virkningen av dette kan være uforutsigbar.

 

Cannabis & amfetamin
Denne kombinasjonen øker sjansen for psykisk ubehag (angst/uro). Brukere rapporterer at cannabis kan dempe virkningen av amfetamin. Dette øker faren for å ta for mye amfetamin. På generelt grunnlag vil vi fraråde å kombinere dempende og stimulerende midler, da virkningen av dette kan være uforutsigbar.

 

Cannabis & MDMA/Ecstasy
Brukere rapporterer forskjellige opplevelser. Noen opplever det som behagelig, mens andre synes det er ubehagelig. Noen brukere blir mer aktive av cannabis i kombinasjon med ecstasy. Ecstasy kan forsterke virkningen av cannabis. Om du planlegger denne kombinasjonsbruken, vent med cannabisbruk til du kjenner virkningen av ecstasy. Lytt på signaler fra kroppen din. På generelt grunnlag vil vi fraråde å kombinere dempende og stimulerende midler, da virkningen av dette kan være uforutsigbar.

 

Cannabis & GHB
Både cannabis og GHB har en dempende virkning, som i kombinasjon kan gi uforutsigbare virkninger. Det er lite kunnskap om spesifikke effekter og risikoer.

 

Cannabis & fleinsopp
Brukere rapporterer forskjellige opplevelser. Noen opplever det som behagelig, mens andre synes det er ubehagelig. Fleinsopp kan forsterke virkningen av cannabis og vice versa. Om du planlegger denne kombinasjonsbruken, vent med cannabisbruk til du kjenner virkningen av fleinsopp. Lytt på signaler fra kroppen og psyken din. Brukere rapporterer for øvrig om at cannabisbruk i ettertiden av fleinsoppbruk kan bidra til å utløse gjenopplevelser av fleinsopprusen («flashbacks»).

 

Cannabis & Benzodiazepiner
Det anbefales ikke å bruke cannabis mens du er på benzodiazepiner. Benzodiazepiner og cannabis påvirker det samme området i hjernen. Derfor vil disse stoffene nedbrytes saktere, noe som kan føre til en for høy konsentrasjon av medisinen i blodet. Som følge kan det oppstå bivirkninger som orienteringsproblemer, trøtthet og i noen tilfeller pusteproblemer. På lang sikt øker det sjansen for hukommelsestap, toleranse og avhengighet.

Ellers viser medisinsk forskning at tobakk kan dempe virkningen av benzodiazepiner. Hvis du røyker cannabis sammen med tobakk, kan denne effekten opptre.

 

Cannabis & ADHD-medisiner
Det er lite kunnskap om spesifikke effekter og risikoer ved denne kombinasjonen, men begge stoffene kan i seg selv være skadelige. Det er ikke påvist at kombinasjonen av ADHD-medikamenter i foreskrevet dose og sporadisk bruk av cannabis medfører ekstra risiko. På generelt grunnlag vil vi fraråde å kombinere dempende og stimulerende midler, da virkningen av dette kan være uforutsigbar.

 

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen.