Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Blande cannabis med andre rusmidler eller legemidler

Cannabis kan få en endret effekt dersom du kombinerer det med bruk av legemidler eller andre rusmidler.

Ved samtidig bruk kan ulike rusmidler noen ganger forsterke hverandre, og noen ganger kan de også motvirke hverandre. Hvordan du reagerer på å bruke cannabis samtidig med ett eller flere andre rusmidler, kommer an på en rekke faktorer: f.eks. inntatt mengde (av hver), din erfaring med og toleranse for cannabis og det aktuelle stoffet, dagsform, rekkefølge på hva du inntar når, tidsintervall mellom og inntak, og lignende. Eksemplene under er sånn sett kun veiledende.

Cannabis & dempende stoffer

Med «dempende» stoffer menes midler som demper aktiviteten i sentralnervesystemet. Et annet ord for dette er sløvende midler. Noen eksempler inkluderer alkohol, benzodiazepiner, opioider og GHB. Også cannabis i seg selv er i kategorien «dempende» stoffer.
Ved samtidig bruk av dempende midler kan stoffene forsterke hverandres sløvende virkning. Du kan sånn sett oppleve å bli mer trøtt og sløv enn dersom du kun hadde brukt ett av stoffene.
Alkohol og cannabis er en særlig vanlig kombinasjon. Om du planlegger å bruke begge samtidig, kan det være en fordel om du venter med å drikke alkohol til du kjenner den fulle effekten av cannabisen. Noen opplever også at denne kombinasjonen kan føre til svimmelhet og kvalme.
Dempende stoffer kan også ha et potensiale for overdosesymptomer, ettersom aktiviteten i pustesenteret reduseres. Selv om cannabis i seg selv ikke gir dødelig overdose, bør det utvises generell forsiktighet ved samtidig bruk av andre og kraftigere dempende stoffer.

Cannabis & stimulerende stoffer

Med “stimulerende” stoffer menes midler som stimulerer aktiviteten i sentralnervesystemet. Et annet ord for dette er oppkvikkende midler. Noen eksempler inkluderer kokain, amfetamin og de fleste ADHD-medisiner.

Ved samtidig bruk av cannabis og stimulerende midler kan effekten bli noe uforutsigbar, da disse delvis vil motvirke hverandre. Avhengig av type stoff, inntatt mengde, din toleranse m.m. kan du for eksempel oppleve at det ene stoffet “dominerer” rusopplevelsen, eller at de to jevner hverandre ut, mer eller mindre.

Her kan det være en fordel å være oppmerksom på at ulike stoffer har ulik virketid. Om du for eksempel er påvirket av kokain idet du røyker cannabis, kan du kanskje oppleve at du tåler å røyke mer cannabis enn vanlig. Men, virketiden av kokain er forholdsvis kort, så idet effekten av kokainet avtar, kan du kanskje oppleve at du røkte for mye cannabis.

 

Cannabis & hallusinogene stoffer

Med “hallusinogener” menes en gruppe midler som gir en kraftig endring i bevissthetstilstand og sanseoppfatning. Noen eksempler inkluderer LSD, fleinsopp og 2C-B.

Hallusinogener gir i seg selv svært ulike opplevelser fra person til person, eller fra gang til gang for én og samme person. Følgelig er det også store variasjoner i hvordan samtidig bruk av cannabis oppleves.

Noen opplever at cannabis er et naturlig supplement til hallusinogener, da særlig idet virkningen av hallusinogenet begynner å avta. Andre derimot opplever at cannabis bidrar til økt angst, eller til å overskygge effekten av hallusinogenet. Om du skal bruke begge samtidig bør du derfor helst ha god erfaring med begge fra før av, hver for seg.