Forholdsregler og tryggere bruk av cannabis

Den tryggeste forholdsregelen du kan ta, er å ikke bruke cannabis overhodet. Har du likevel bestemt deg for å bruke cannabis, er det noen grep du kan ta for å prøve å redusere skadepotensialet.

  • Vær obs på mengden du inntar, og styrkegraden på cannabisen. Dette gjelder særlig om du har lite eller ingen erfaring med cannabis. Det kan være lurt å prøve deg fram med en litt forsiktig mengde til å begynne med, og se litt an hvor godt du tåler det. Husk at det kan ta litt tid før du merker full effekt.
  • Unngå å ta imot cannabis eller cannabisprodukter fra kilder du ikke kjenner eller stoler på.
  • Husk at hva slags opplevelse du får av cannabis, delvis påvirkes av psykisk og fysisk dagsform på det aktuelle tidspunktet. Sånn sett kan det noen ganger være lurt å utsette cannabisbruken dersom du ikke føler deg helt i form.
  • Dersom du inntar cannabis ved å spise eller drikke det, er det viktig å huske at virkningen kommer senere enn om du røyker det. Det kan ta en time, noen ganger lengre også. Da kan det være lett å få i seg for mye, noe som kan gi en ubehagelig opplevelse. Vent derfor gjerne flere timer før du eventuelt inntar mer.
  • Risikoen for luftveisproblemer i forbindelse med røyking kan fjernes ved å spise cannabis istedenfor å røyke det.
  • For å minske mengden tjære og svevestøv som samler seg i lungene ved røyking, bør du unngå å ta dype drag og holde pusten.
  • Dampinhalering kan være en tryggere måte å innta cannabis på enn å røyke det, da det gjør at THC kan absorberes med mindre eksponering for kreftfremkallende stoffer.
  • Det kan være lurt å bruke cannabis på et trygt sted med folk du stoler på.
  • Dersom du får angst eller noia når du har brukt cannabis, kan det hjelpe å finne et stille sted hvor du kan slappe av. Pust rolig og fokuser på utpust. Hør gjerne på rolig musikk. Det hjelper også å ha en person du er trygg på sammen med deg.
  • Unngå bruk av cannabis dersom du har en psykoselidelse.