Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Cannabis i urinprøver og blodprøver

Hvor lenge kan bruk av cannabis påvises?

Når det skal testes for bruk av cannabis i blodprøver er det virkestoffet THC som spores. I urinprøver er det en metabolitt av THC, THC-syre, som spores.

Blodprøver brukes vanligvis for å undersøke om en person er påvirket, og i så fall i hvor stor grad.

THC kan vanligvis påvises i blodet i opptil et døgn ved sporadisk bruk, men også opptil flere dager etter en periode med regelmessig bruk.

Urinprøver brukes vanligvis for å undersøke hvorvidt et rusmiddel har vært brukt forholdsvis nylig.

Når det gjelder urinprøver, kan THC-syre normalt påvises i opptil en uke ved sporadisk bruk, men ofte også mindre enn dette.

Dersom bruken er mer regelmessig, vil typisk også påvisningstiden forlenges. Her er det store variasjoner og glidende overganger. Avhengig av hvor mye og hvor ofte du bruker, kan det typisk dreie seg om alt ifra 1-2 uker opptil flere måneder etter avsluttet bruk.

Ved et svært høyt og langvarig cannabisforbruk, kan enkelte avlegge positive urinprøver selv mer enn 10 uker etter avsluttet bruk.

Merk: Det kan være stor variasjon fra person til person når det gjelder hvor lang tid rusbruk kan påvises med en blod- eller urinprøve, ettersom vi forbrenner stoffer i forskjellig tempo. Minst like viktig er styrken på rusmiddelet, hvilken mengde som er inntatt, og over hvor lang tid denne mengden er inntatt. Våre tall er derfor kun veiledende.

For øvrig er det ikke alltid opplagt hvor grensen går mellom “sporadisk” og “regelmessig” bruk. Men når vi snakker om urinprøver, kan vi kanskje forstå “sporadisk” som sjeldent nok til at alle spor av THC-syre er ute av urinen fra gang til gang.

 

Cutoff-verdi

En annen faktor som kan påvirke prøveresultatet, er hvilken cutoff-verdi prøven opererer med. En cutoff-verdi er den grenseverdien eller terskelen som skiller om prøven slår ut positivt eller negativt. Dette kan f.eks. være oppgitt i form av ng av det påviste stoffet, per ml urin. Dersom en urinprøve f.eks. har en cutoff-verdi på 40 ng/ml, betyr det at den vil slå ut positivt dersom urinen har en høyere konsentrasjon av THC-syre enn 40 ng/ml urin. Ulike typer urinprøver har gjerne ulike cutoff-verdier. Jo lavere cutoff-verdi, desto mer sensitiv er prøven. Men, jo lavere cutoff-verdi en prøve har, desto større usikkerhet vil gjerne prøven også ha.

 

Hva med hårprøver?

Det er i prinsippet også mulig å avdekke cannabisbruk med hårprøver, men dette er en prøvetakningstmetode som benyttes forholdsvis sjeldent, som regel kun i spesielle tilfeller. Cannabis er mindre egnet enn enkelte andre rusmidler å påvise i hår, men kan likevel spores med en viss grad av sikkerhet. Dette gjelder særlig ved regelmessig bruk.

Hårprøver vil normalt kunne påvise spor av rusmiddelbruk 1-3 måneder bakover i tid. Dette er fordi slike prøver helst benytter 1-3 cm hår klippet fra hodebunnen, der hvor håret er minst skadet og slitt. Hodehår vokser gjennomsnittlig med 1 cm i måneden, hvor eventuelle spor av rusmiddelbruk fester seg til det aktuelle håret idet det befinner seg like under hodebunnen – i kontakt med blodgjennomstrømmingen. Dette sporet fester seg til håret som et “stempel”, hvor dette stempelet følger hårets vekst.