Cannabis i urinprøver og blodprøver

THC er et av de viktigste virkestoffene i cannabis. Når det skal testes for bruk av cannabis i blodprøver er det THC som spores. I urinprøver er det en metabolitt (nedbrytningsprodukt) av THC, THC-syre, som spores. Dette er årsaken til at cannabis kan spores mye lenger i urin enn i blod.

 

Hvor lenge kan bruk av cannabis påvises?

THC kan påvises i blodet i opptil et døgn etter et enkeltinntak, men opptil flere dager etter lengre tids jevnlig bruk.

Når det gjelder urinprøver, kan THC-syre normalt påvises i opptil en uke etter et enkeltinntak, men ofte også mindre enn dette. Røyker du cannabis jevnlig vil bruken imidlertid kunne påvises i betydelig lengre tid. Røyker du daglig, og har gjort dette over en lengre periode, kan det altså ta opptil 6-10 uker etter siste inntak før bruk av cannabis ikke lenger kan spores på en urinprøve. Ved et svært høyt og langvarig cannabisforbruk, kan enkelte avlegge positive urinprøver selv etter mer enn 10 ukers avsluttet bruk.

Blodprøver benyttes normalt for å undersøke hvorvidt en person er påvirket.

Urinprøver benyttes normalt for å undersøke hvorvidt et rusmiddel har vært inntatt i senere tid. Avvik fra dette kan forekomme.

 

Individuelle variasjoner

Det kan forekomme betydelige variasjoner fra person til person når det gjelder hvor lang tid rusbruk kan påvises med en blod- eller urinprøve, ettersom vi forbrenner stoffer i forskjellig tempo. Minst like viktig er styrken på rusmiddelet, hvilken mengde som er inntatt, og over hvor lang tid denne mengden er inntatt. Våre opplysninger på dette området er derfor kun veiledende.

 

Cutoff-verdi

En annen faktor som kan påvirke prøveresultatet, er hvilken cutoff-verdi prøven opererer med. En cutoff-verdi er den grenseverdien eller terskelen som skiller om prøven slår ut positivt eller negativt. Dette kan f.eks. være oppgitt i form av ng av det påviste stoffet, per ml urin. Dersom en urinprøve f.eks. har en cutoff-verdi på 40 ng/ml, betyr det at den vil slå ut positivt dersom urinen har en høyere konsentrasjon av THC-syre enn 40 ng/ml urin. Ulike urinprøver har gjerne ulike cutoff-verdier. Jo lavere cutoff-verdi, desto mer sensitiv er prøven. Men, jo lavere cutoff-verdi en prøve har, desto større vil også feilmarginen gjerne være.

 

Urinprøver og trening

Det er også verdt å bemerke seg at trening og fysisk aktivitet kan bidra til at mer THC enn normalt skilles ut i urinen på én gang, noe som kan forklare svingende prøveresultater over tid (dersom man opplever dette etter nylig å ha avsluttet en lengre tids bruk). Dette gjelder særlig om du nylig har begynt å trene, eller om du trener uregelmessig. Vær oppmerksom på at man ikke nødvendigvis tester negativt på kortere tid selv om man trener.

Vi kjenner ikke til noen pålitelige metoder som får metaboliseringsprosessen til å gå raskere, det vil si at det er ikke noe man kan gjøre for å teste negativt kort tid etter inntak.