Abstinenser fra benzodiazepiner

Bruker du benzodiazepiner over tid vil du kunne oppleve ubehag dersom du går ned i dose eller seponerer (slutter). Abstinensplagene kan ses i form av stress, angst, uro, skjelving og kramper. Noen opplever uvirkelighetsfølelse. Har du fra før av angst eller depresjoner, kan dette komme tilbake eller forsterkes under abstinensperioden.

Langvarige symptomer etter bruk av benzodiazepiner, «senabstinens» omtales ofte i sammenheng med benzodiazepinavhengighet.