Pissings – hva er ruskontrakt?

Ruskontrakt er det samme som det mange kaller pissings. Hensikten med en ruskontrakt er at du skal slutte å bruke rusmidler.

 

Ruskontrakt som påtaleunnlatelse

Ruskontrakt er en alternativ til straff for ungdom som blir tatt for bruk eller besittelse av mindre mengder narkotika. Ofte er det hasj/marihuana ungdommen blir tatt for. 

Er du mellom 15 og 18 år, er det veldig vanlig å få tilbud om ruskontrakt i stedet for straff  dersom forholdet handler om mindre mengder eller bruk. Noen distrikt tilbyr også ruskontrakt for unge voksne over 18 år, selv om dette ikke er like vanlig.

Ved å takke ja til ruskontrakt, får du det som heter påtaleunnlatelse. Påtaleunnlatelse vil si at politiet ikke oppretter straffesak mot deg, og du slipper da både bot og prikk på rullebladet.

Ruskontrakt er en avtale mellom deg og politiet, ofte også for eksempel helsesykepleier, utekontakt eller barnevernet. Du må ha samtykke fra dine foreldre/foresatte for å inngå en kontrakt.

Ruskontrakten inneholder ofte krav om mer enn bare urinprøver. Eksempler på andre vilkår, er at du må møte på skolen, eller at du må gå i behandling/samtaler for eksempel hos helsesykepleier. Det er vanlig at en ruskontrakt varer i 6 måneder, med ukentlige urinprøver. Om du har hatt rene prøver over en lang tid, vil det noen ganger være nok med urinprøver annenhver uke. Urinprøvene tester for de mest vanlige rusmidlene – ikke kun det/de rusmiddelet du har blitt tatt for.

 

Hva om jeg bryter kontrakten, angrer eller ikke vil gå på pissings?

Hvis du angrer på at du har inngått en ruskontrakt, har du rett til å avbryte kontrakten når som helst. Men da må du forvente å få straff for lovbruddet – det vil si bot og prikk på rullebladet.

Om du bryter kontrakten ved for eksempel å ikke møte til avtaler eller tester positivt, vil også dette få konsekvenser. Enten ved at foreldre/foresatte varsles, at kontrakten forlenges, eller ved at kontrakten anses som avbrutt – da må du ta straffen for lovbruddet. 

Vilkårene for hva som skjer dersom du bryter kontrakten, skal komme tydelig frem i kontrakten du signerer på.

Du har dessuten rett til å si nei til ruskontrakt dersom du ikke vil. Ingen kan presse deg til dette. Men da velger du også ordinær straff for ditt lovbrudd.

 

Frivillig ruskontrakt

Frivillig ruskontrakt er en kontrakt som inngås uten at du har blitt tatt for noe straffbart. Det kan være foreldre, skole, ungdommen selv eller andre som ønsker å opprette en frivillig ruskontrakt med det mål om å slutte med rusmidler. Dersom du avbryter denne kontrakten, eller får positive urinprøver, kan konsekvensen for eksempel være at barnevernet blir varslet (konsekvensene skal være tydelig utformet i kontrakten).

 

En god anledning til å slutte

Hvis du uansett har lyst til å slutte med cannabis, eller ta en liten pause, kan det å ta i mot tilbudet om ruskontrakt være til hjelp. Da har du noe som forplikter, og en unnskyldning til venner som selv røyker.

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen