Hva sier loven om benzodiazepiner

Benzodiazepiner er narkotikalistet. Det betyr at hvis du ikke har resept på det, er det ulovlig og regnes som narkotika på samme måte som andre illegale rusmidler. Det er heller ikke lov å bestille benzodiazepiner fra utlandet selv om du har resept på dette.

 

Benzodiazepiner og førerkort (helsekrav)

Fra 1. oktober 2016 er det innført nye helsekrav til førerkort. Disse helsekravene begrenser mulig bruk av en rekke legemidler, deriblant benzodiazepiner. Det betyr at du ikke fyller helsekravet for å ha førerkort dersom du står på større doser eller andre benzodiazepiner enn reglene gir rom for.

 

Det er kun to typer benzodiazepiner som er mulig å bruke og fortsatt fylle helsekravene; diazepam og oxazepam. Foreskrivende lege har ansvar for å opplyse om dette, og er pliktig til å melde fra til fylkesmannen dersom helsekrav ikke er innfridd.

Det kan medføre straffeansvar å kjøre bil etter muntlig beskjed fra lege om at du ikke fyller helsekravene.

 

Benzodiazepiner og bilkjøring

Det er forbudt å kjøre bil i påvirket tilstand. Følgende liste gir en indikasjon på hvor lang tid etter inntak av benzodiazepiner man må påregne før konsentrasjonen i blodet tilsvarer < 0,2 alkoholpromille. Tallene er veiledende.

Akkumulert effekt kan forekomme, dvs. at en lengre tids forbruk gir grunn til å forvente lengre ventetid etter siste inntak før bilkjøring er forsvarlig. Vi gjør oppmerksom på at disse tallene er sterkt veiledende, og toleranseutvikling ved lengre tids bruk bidrar til å komplisere dette bildet.

Alprazolam (1 mg.) – Xanor
Etter én enkeltdose: 20-50 timer. Etter en dobbel dose: 35-70 timer.

Diazepam (5 mg.) – Stesolid, Valium, Vival
Etter én enkeltdose: 12-60 timer. Etter en dobbel dose: 30-160 timer.

Flunitrazepam (1 mg.) – Flunipam, Rohypnol
Etter én enkeltdose: 30-65 timer. Etter en dobbel dose: 50-105 timer.

Klonazepam (2 mg.) – Rivotril
Etter én enkeltdose: 75-220 timer. Etter en dobbel dose: 95-280 timer.

Nitrazepam (5 mg.) – Apodorm, Mogadon
Etter én enkeltdose: 25-55 timer. Etter en dobbel dose: 45-95 timer.

Oxazepam (10 mg.) – Alopam, Sobril
Etter én enkeltdose: 5-12 timer. Etter en dobbel dose: 10-35 timer.

Zopiklone/Zolpidem (5 mg.) – Imovane, Stilnoct, Zolpidem
Etter én enkeltdose: 4-7 timer. Etter en dobbel dose: 5-10 timer.