Blande benzodiazepiner med andre rusmidler eller legemidler

Noen kombinerer benzodiazepiner med andre rusmidler, enten for å forsterke effekten av rusmidlene eller for å dempe bivirkninger av et annet rusmiddel.

Ved misbruk er det ikke uvanlig å ta langt større doser enn hva som er medisinsk anbefalt.

Kombinert med andre medikamenter eller rusmidler (også alkohol), kan benzodiazepiner være svært farlig. Ved blandingsbruk, særlig med andre dempende stoffer, kan respirasjonshemning, koma, pustestans og død forekomme.

 

Benzodiazepiner & alkohol

Det anbefales å ikke drikke alkohol mens du er på benzodiazepiner. Alkohol og benzodiazepiner forsterker hverandres dempende virkning. Både alkohol og benzodiazepiner brytes ned i leveren. Derfor vil disse stoffene nedbrytes saktere, noe som kan føre til en for høy konsentrasjon av medisinen i blodet. Som følge kan det oppstå bivirkninger som orienteringsproblemer, trøtthet og alvorlige pusteproblemer. Det kan også føre til koma og død. På lang sikt øker det sjansen på hukommelsestap, toleranse og avhengighet. Bilkjøring og andre oppgaver som krever årvåkenhet kan bli farlige.

 

Benzodiazepiner & cannabis (hasj/marihuana)

Det anbefales å ikke bruke cannabis mens du er på benzodiazepiner. Benzodiazepiner og cannabis påvirker det samme området i hjernen. Derfor vil disse stoffene nedbrytes saktere, noe som kan føre til en for høy konsentrasjon av medisinen i blodet. Som følge kan det oppstå bivirkninger som orienteringsproblemer, trøtthet og i noen tilfeller pusteproblemer. På lang sikt øker det sjansen for hukommelsestap, toleranse og avhengighet.

Ellers viser medisinsk forskning at tobakk kan dempe virkningen av benzodiazepiner. Hvis du røyker cannabis sammen med tobakk, kan denne effekten opptre.

 

Benzodiazepiner & kokain

Selv om vi ikke kjenner til noen interaksjoner per i dag, anbefaler vi å være forsiktig. Det er usikkert hva slags uforutsigbare virkninger som kan oppstå. Dessuten kan den dempende virkingen av benzodiazepiner minske den stimulerende virkningen av kokain, noe som kan øke risikoen for feildosering.

 

Benzodiazepiner & GHB

Både GHB og benzodiazepiner har en dempende virkning på det sentrale nervesystemet, og forsterker hverandres virkning. Dette kan være farlig. Derfor frarådes denne kombinasjonen.

 

Benzodiazepiner & heroin

Bruk av heroin og benzodiazepiner samtidig kan ha livstruende følger, fordi de forsterker hverandres virkning. Dette kan føre til alvorlig blodtrykksfall og pusteproblemer med mulig dødelig utfall. Heroinens euforiske virkninger kan bli sterkere, noe som øker sjansen for psykisk avhengighet.

 

Benzodiazepiner & fleinsopp

Begge stoffene kan i seg selv være skadelige. Ved inntak av fleinsopp kan noen oppleve uro, angst, akutte depresjoner, vrangforestillinger og liknende psykisk ubehag. Benzodiazepiner kan hjelpe mot slike negative bivirkninger. Vær klar over at du aldri kan forutsi nøyaktig hvilke spesifikke effekter og reaksjoner du kan få av denne kombinasjonen. Ved blandingsbruk utsetter du deg alltid for uforutsigbare virkninger.

 

Benzodiazepiner & amfetamin

Begge stoffene kan i seg selv være skadelige. Ved inntak av amfetamin kan noen oppleve uro, angst, paranoia og annet psykisk ubehag. Benzodiazepiner kan hjelpe mot slike negative bivirkninger. Det kan også hjelpe mot søvnmangel. Vær klar over at du aldri kan forutsi nøyaktig hvilke spesifikke effekter og reaksjoner du kan få av denne kombinasjonen. Ved blandingsbruk utsetter du deg alltid for uforutsigbare virkninger.

 

Benzodiazepiner & MDMA/ecstasy

Begge stoffene kan i seg selv være skadelige. Ved inntak av MDMA kan noen oppleve uro, angst, paranoia og annet psykisk ubehag. Benzodiazepiner kan hjelpe mot slike negative bivirkninger. Det kan også hjelpe mot søvnmangel. Vær klar over at du aldri kan forutsi nøyaktig hvilke spesifikke effekter og reaksjoner du kan få av denne kombinasjonen. Ved blandingsbruk utsetter du deg alltid for uforutsigbare virkninger.