Hjemmetester for rusmidler

Hurtigtester for å teste om noen har tatt narkotika, kan kjøpes på nett eller på enkelte apotek. Hurtigtester kan gi et raskt svar, men er uspesifikke og kan gi falske resultater.

 

Falske resultater vil si at testen viser bruk av narkotiske stoffer som ikke er inntatt. Årsaken til at dette kan skje, skyldes analyseprisnippet som brukes, såkalte immunologiske prinsipper. Immunologisk prøvetaking har høy grad av falske positive/negative resultater samt kryssreaksjoner (at det slår ut på noe annet enn det som er inntatt).

Det kan også være vanskelig å lese av testene rent praktisk. Det er viktig å lese bruksanvisningen godt. Ved sanksjonære prøver (det vil si tilfeller der resultatet vil ha konsekvenser for prøvetakeren) er ikke hurtigtester gyldig.

Det er vanskeligere å oppdage juks ved bruk av hurtigtester. For eksempel tar ikke de fleste hurtigtester hensyn til om urinen er utvannet eller ikke. Konsentrert urin har lengre påvisningstid for narkotiske stoffer enn det tynn urin har. Om urinen er tynn, vil for eksempel cannabis kunne påvises i kortere tid etter inntak enn om urinen er konsentrert. Dette kan også medføre at en hurtigtest viser positivt på cannabis etter en prøve som viser negativt –selv om det ikke er inntatt cannabis i mellomtiden.

 

Teste om barna bruker narkotika med hurtigtest?

Mange ønsker å teste sine barn for å kontrollere om de tar rusmidler, enten fordi de har en mistanke om bruk eller fordi de vet at barnet bruker rusmidler og vil kontrollere om hen har sluttet. Hvis du vurderer å teste ditt barn for å avdekke narkotikabruk, bør du i forkant reflektere over noen problemstillinger, for eksempel:

• Er det forsvarlig å teste sine barn? Finnes det andre, mindre inngripende måter å løse dette på?

 

• Foreligger det samtykke?

 

• Er du informert nok til å tolke resultatet?

 

• Hva er hensikten ved å ta testen? Om du allerede vet at barnet ditt ruser seg, er det da nødvendig å utføre en slik test? Eller om hen uansett kommer til å nekte for rusbruk, hva er da poenget? Eller om hen reagerer med «Javel jeg bruker rusmidler og det kommer jeg til å fortsette med» – hva da?

 

Om du likevel velger å gjennomføre en test, bør det i forkant være enighet om hvilke konsekvenser et positivt prøveresultat skal ha.

Husk at narkotikatesting av barn eller andre kjære, vil kunne forverre et eventuelt mistillitrelasjon. I mange tilfeller er det gunstig å forsøke andre måter å håndtere situasjonen før dere eventuelt begynner med narkotikatesting.