Benzodiazepiner og overdose

Ved inntak av for høye doser kan det oppstå såkalte paradoksaleffekter; dvs. at i stedet for en beroligende virkning kan brukeren reagere med utagerende, og til dels farlig atferd. 

 

Benzodiazepiner er ikke veldig giftige, og høye doser trengs før det regnes som potensielt dødelig. Faren for overdosering øker imidlertid betraktelig ved en kombinasjon med andre rusmidler. Merk at benzodiazepiner i kombinasjon med alkohol kan være svært farlig.

 

Symptomer på overdose

Symptomer ved forgiftning med benzodiazepiner er uregelmessig og nedsatt pustefrekvens, nedsatt bevissthet, blodtrykksfall, langsom hjertefrekvens, nedsatt muskeltonus og nedsatt kroppstemperatur.

 

Hva gjør jeg hvis noen har tatt overdose?

Er du i tvil om noen har fått i seg for mye benzodiazepiner, eller benzodiazepiner kombinert med alkohol eller andre rusmidler, ring Giftinformasjonen på 22 59 13 00, eller AMK på 113.

Sjekk puls og pust. Dersom personen puster, legg vedkommende i stabilt sideleie. Hvis ikke, utfør førstehjelp. Om du er usikker på førstehjelp, ta kontakt med noen som kan det eller få veiledning fra nødtelefonen.

Ikke forsøk å gi drikke til en som er bevisstløs. Når ambulansen kommer, fortell hva slags stoff vedkommende har tatt. Ikke forlat personen selv om du er redd for å bli innblandet i noe! Ambulansepersonellet har taushetsplikt.