Har en forelder rett til samvær med barn under 5 år når vedkommende røyker hasj av og til?

Hei,

Har en forelder rett til samvær med barn under 5 år når vedkommende røyker hasj av – og til?

Kan det bli etterspurt urinprøve for å forhindre samvær, og er dette noe familievernkontoret kan kreve?

annet |
45 år |
troms

  Rusinfo svarer:

Hvorvidt en forelder har rett til samvær med et barn under 5 år når vedkommende røyker hasj av og til vil nok være avhengig av hvilke vurderinger som gjøres mtp. omsorgsevne. I barnevernssaker vil det ofte være snakk om en sakkyndig som gjør denne vurderingen.

Urinprøver/rustester brukes i hovedsak ikke for å forhindre samvær, men for å legge til rette for samvær. Slike tester brukes blant annet for at personer med en rushistorikk får mulighet til å vise at de har kontroll over og/eller ikke har et helseskadelig forhold til rusmidler. Dette vil nok også være aktuelt i barnevernssaker, der man tenker at rusmiddelbruk vil redusere en persons evne til å utøve omsorg.

Det er nok ikke familievernkontoret som i seg selv vil etterspørre slik rusmiddeltesting, med dersom det gjennom samtaler ved familievernkontoret fremkommer informasjon som tilsier problematisk rusbruk – så kan dette bli meldt videre til barnevern/lege. Barnevernet kan på sin side etterspørre rusmiddeltesting som ledd i en bredere vurdering av omsorgsevne.

 

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.