Min forelder misbruker alkohol eller andre rusmidler

Å ha en rusavhengig forelder er vanskelig, også når du er voksen. Mange opplever også i voksen alder at en forelder utvikler rusproblemer.

 

 

I de siste årene har rusproblemer hos eldre fått økt fokus i forskningen. Dette er ikke uten en grunn.  Spesielt ser en at alkoholkonsumet hos eldre (kvinner) har økt betraktelig. Legemiddelmisbruk er også noe som ofte forekommer hos eldre.

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Vi jobber med full oppgradering av appen og antar at den skal være klar fra januar 2023!