Min forelder misbruker alkohol eller andre rusmidler

Å ha en rusavhengig forelder er vanskelig, også når du er voksen. Mange opplever også i voksen alder at en forelder utvikler rusproblemer.

 

 

I de siste årene har rusproblemer hos eldre fått økt fokus i forskningen. Dette er ikke uten en grunn.  Spesielt ser en at alkoholkonsumet hos eldre (kvinner) har økt betraktelig. Legemiddelmisbruk er også noe som ofte forekommer hos eldre.