Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Kva påverknad kan vaksne sin bruk av alkohol ha på barn og ungdom?

Kva påverknad kan vaksne sin bruk av alkohol ha på barn og ungdom?

kvinne/jente |
16 år |
vestland

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Alkoholbruk blant voksne vil påvirke barn og ungdom på forskjellige måter og i ulik grad. Hvilke konsekvenser alkoholbruken får vil være avhengig av en rekke faktorer, og det vil være av betydning hvilken relasjon det aktuelle barnet/ungdommen har til den eller de voksne som bruker alkohol. Som eksempel kan man anta at det vil kunne få større konsekvenser for et barn hvor begge foreldrene drikker mye alkohol, sammenlignet med f.eks. et barn som har en besteforelder som drikker innimellom – men hvor foreldrene ikke bruker alkohol. Til syvende og sist dreier dette seg om hvilken innvirkning alkoholen har på foreldrene (de voksnes) evne til å utøve omsorg. Dette handler delvis også om hvor mye og hvor ofte den voksne drikker, og i hvilken grad dette bidrar til atferdsendring foran barnet/ungdommen.

Videre kan det være verdt å nevne at den påvirkning alkoholbruk blant voksne vil ha på barn/ungdom, også vil være avhengig av barnets alder, personlighet og andre resiliensfaktorer – altså faktorer som gjør barnet motstandsdyktig. Noen barn har bedre forutsetninger enn andre barn når det gjelder å takle vanskelige situasjoner.

Akkurat hvilken påvirkning alkoholbruk blant vokse vil ha på barn er det vanskelig å si noe sikkert om, men vi kan trygt si at overforbruk av alkohol blant voksne kan føre til psykiske vansker hos barn og ungdom.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.