Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Jeg er over 18 og bekymret for noen som ruser seg

Har du en mistanke om at noen du kjenner ruser seg eller har et rusproblem, kan det være vanskelig å vite hva som er det riktige å gjøre. Vanlige spørsmål er om man skal ta det opp med rusbrukeren, med vedkommenes partner, barn eller foreldre, eller om det faktisk er nødvendig å ringe barnevernet.

Om dette er en person du fra før av kjenner godt, bør du – i de fleste tilfeller, ta opp bekymringen direkte med den det gjelder. Er dette av ulike grunner uaktuelt, kan du vurdere om det er andre du kan ta opp bekymringen med og som kan snakke med vedkommende. Du bør være klar over at du kommer med et budskap som kanskje ikke blir godt mottatt, verken hos rusbrukeren eller hos de nærmeste pårørende. Av og til er det likevel verdt å gjøre seg upopulær. At andre viser bekymring over rusbruk, kan være skritt i egen erkjennelse om at rusbruken har gått for langt, eller første skritt i prosessen mot at de nærmeste pårørende får hjelp.

Har personen omsorg for barn, er det viktig først og fremst å tenke på barnas beste. Er du i tvil om rusbruken er noe som går ut over barnet/barna, kan du ta en uformell telefon til barneverntjenesten for å diskutere saken. Husk at rusmisbruk og barn aldri hører sammen, at barn ofte får med seg mer enn det man tror, og at det alltid er bedre å bry seg en gang for mye enn en gang for lite.