Hvordan kan jeg få hjelp uten at det skaper mer problemer for meg?

Jeg har et rusproblem, men jeg vet ikke hvordan jeg skal få hjelp. Helt konkret dreier det seg om kokainavhengighet. Jeg mister førerkortet om jeg går til helsevesenet. Mister jeg førerkortet så kan jeg ikke jobbe. Hvordan kan jeg få hjelp uten at det skaper mer problemer for meg? Jeg ønsker å komme meg ut av det, men jeg klarer det ikke uten hjelp.

mann/gutt |
30 år |
vestland

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Det høres ut som en krevende situasjon å være i – og dessverre er det mange som har høy terskel for å oppsøke hjelp, nettopp på grunn av frykten for å miste førerkortet. Om lege/psykolog får vite om rusbruken, plikter de altså å vurdere om du oppfyller det generelle helsekravet til førerkort eller ikke. Selv om dette i utgangspunktet er en vurderingssak, er det i praksis ofte sånn at du må regne med at førerkortet inndras. Her vil vi riktignok understreke at du ikke mister førerkortet for alltid – standard prosedyre er at du får tilbake førerkortet dersom du gjennomfører seks måneder med regelmessige urinprøver (eller tre år, dersom det gjelder tunge kjøretøy), og at prøvene er negative. Om du fullfører dette kan du kjøre som normalt igjen, men du må riktignok avlegge uanmeldte urinprøver noen ganger i året i noen år.

For så vidt er det noen som slipper litt billigere unna enn dette også, som kun får et muntlig kjøreforbud en periode. Igjen blir dette altså en vurderingssak, hvor det kan være litt forskjeller fra lege til lege.

Om det likevel ikke er aktuelt for deg å oppsøke helsevesenet, så finnes det fremdeles mulige fremgangsmåter. Noen ting kan du forsøke på egenhånd, noe som riktignok vil kreve litt disiplin og planlegging fra din side. Aller viktigst er at du er bevisst på hva som er eventuelle triggere for at du bruker kokain – f.eks. visse situasjoner, personer eller lignende – og at du enten unngår disse så sant du kan, eller eventuelt forbereder deg på hvordan du skal møte dem.

Kanskje er du også forbi det stadiet hvor det er naturlig å snakke om triggere, hvor du kanskje bruker kokain simpelthen av vane eller rutine, eller fordi du føler at du må. I så fall er det også naturlig å prøve ulike grep for å bryte opp i rutinen. Dette kan f.eks. handle om å prøve å sysselsette deg med noe, hva som helst som kan bidra til å flytte tiden og tankene med noe annet, som hjelper deg med å flytte fokuset over på noe annet så lenge det er nødvendig. Dette vil ganske sikkert føles både anstrengt og vanskelig til å begynne med, men poenget er å gjøre det lenge nok til at du gradvis etablerer en «ny normal», og får kokainrutinen litt på avstand.

Og: snakk med noen! Det finnes støtte å få fra andre hold enn helsevesenet også, f.eks. venner/familie, eller du kan delta i en anonym selvhjelpsgruppe. Der er det ingen meldeplikt hva gjelder førerkort.

Men, om ingen av disse forslagene fungerer for deg, vil det hele kanskje koke ned til et spørsmål om prioritering – om du kanskje kan leve uten førerkort en periode, til tross for de konsekvensene dette medfører – mot at du får den hjelpen du trenger for å komme deg ut av kokainbruken.

Du er velkommen til å kontakte oss på chat eller telefon om du vil snakkes nærmere om dette. Se gjerne også vår guide Hjelp til å slutte med kokain.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.