Hjelp til å slutte med kokain

Denne siden er ment å skulle gi deg konkrete tips og råd for hvordan du kan slutte med kokain.

Dersom du har hatt et høyt forbruk over tid, trenger du trolig mer langvarig og omfattende hjelp enn dersom du bruker kokain en gang i blant.For mange «rekreasjons-» eller festbrukere av kokain er alkohol en vesentlig utløsende årsak til bruken. Sagt på en annen måte: for mange er det slik at dersom de ikke drikker, tar de ikke kokain. Derfor kan det hende det å gjøre noe med alkoholbruken din automatisk vil gjøre noe med kokainbruken. Du vet selv hvordan det er for din del, og kan tilpasse hva du gjør ut fra egen situasjon.

Rådene du finner på lenkene er veldig generelle og ikke alt gjelder alle. Bruk det du føler kan passe for deg.