Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Bruker OksyContin regelmessig. Hva skjer dersom jeg blir stoppet i trafikkontroll?

Bruker oxycontin daglig under grensen på 300 mg. Hva skjer hvis jeg blir stoppet i kontroll? Hvordan måler de hvor mye man har tatt og hvordan kan jeg «bevise» at jeg bruker det fast fra lege? Jeg er usikker på bilkjøring for jeg er redd for å bli stoppet i kontroll selv om jeg vet at det er lovlig. Hva skjer hvis jeg kommer i en bilulykke når jeg bruker dette preparatet?

kvinne/jente |
54 år |
nordland

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hva som skjer dersom du blir stoppet i en trafikkontroll vil nok være avhengig av flere forhold.

I vegtrafikkloven §22 står det at «…politiet kan foreta særskilt undersøkelse av om det forekommer tegn og symptomer på ruspåvirkning og fremstille ham/henne for utåndingsprøve, blodprøve, spyttprøve og klinisk legeundersøkelse for å søke å fastslå påvirkningen.».

Altså, politiet kan kreve at det gjennomføres ulike tester for å undersøke hvorvidt du er påvirket av rusmidler/legemidler som kan ha innvirkning på din evne til å kjøre bil. Dersom dette blir tilfellet, så vil nok politiet undersøke nærmere hvorvidt du får aktuelle legemidler på resept fra lege – samt undersøke om du tilfredsstiller helsekravene som er fastsatt i Førerkortveilederen. I de fleste tilfeller vil nok førerkortet bli midlertidig beslaglagt, inntil det er gjort en sakkyndig vurdering i den aktuelle saken. Sakkyndig vil da for eksempel vurdere om mengden virkestoff du har i blodet er forenlig med den mengden legen skriver ut til deg.

Hva som skjer dersom du havner i i bilulykke når du bruker dette preparatet, vil nok også være avhengig av både omstendigheten og omfanget av ulykken. I vegtrafikkloven §3 står det blant annet at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret«.

For øvrig informerer politiet om følgende på sine hjemmesider vedrørende rus og ruskontroll: «Som sjåfør er det ditt ansvar å sjekke om du kan kjøre mens du bruker legemidler. Ta kontakt med legen som har gitt deg medisinene dine. Spør om du er skikket til å kjøre. Som sjåfør må du alltid uansett vurdere om du er i form til å kjøre. Er du sliten, uopplagt eller trøtt? Da skal du ikke kjøre«.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Relatert innhold

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.