Virker subutex og dolcontin i sammen og gjør deg dårligere?

Bruk av subutex med dolcontin, fører det med seg «sykdom». Er det slik at bupremofin har lengre nedtur enn dolcontin. Virker disse i sammen og gjør deg dårligere.

40 år |
rogaland

  Rusinfo svarer:

Subutex har faktisk litt lengre nedtur enn Dolcontin, men den er ikke betydelig lengre. Begge medisiner kan gi en del bivirkninger – men hvilke man opplever, samt hvor sterkt man opplever det, kan variere fra person til person.

Når det gjelder opioider, skiller man mellom fulle og partielle agonister. Dette handler kort sagt om hvilke reseptorer i hjernen stoffene binder seg til. Morfin er en full agonist, mens buprenorfin er en partiell agonist. Om en først gir morfin for å dempe sterk smerte og kort tid etter gir buprenorfin for å få «tilleggseffekt», vil buprenorfin redusere den smertestillende effekten av morfin, ved å okkupere en del av reseptorene som morfinet ellers kunne ha virket på. Dersom en kombinerer disse legemidlene hos samme person, vil altså vedkommende kunne få mer smerter/mindre rus enn om han eller hun kun får/tar morfin.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.