Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Fortvilet over at jeg er stemplet som alkoholavhengig av DPS

Hei
Fortvilet over at jeg er stemplet som alkoholavhengig av DPS med skadelig forbruk. Dette er basert på kun antagelser da min første peth prøve var 0.04 som visst er 0.01 mer enn det som er kriterier for å følge opp saken . Forferdelig påstander om at jeg er alkoholavhengig i flere år, at jeg drikker 1 flaske vin pluss enheter en kveld flere ganger i uken, ukentlig. Ble dømt 6 mnd uten førerett med pethprøver som viste 0.0 utover den første på 0.04. Forferdelig dom jeg må gå gjennom for påstander som ikke er sanne, jeg kom til DPS kun for kjærlighetssorg. Fikk konklusjon moderat depressiv, med borderline. Borderline har jeg hatt hele livet. De har dømt meg som alkoholavhengig, bedt om at de skal dokumentere for deres påstander men får ikke svar.Jeg er straffet kun for alkohol. Prikkfri kjørt i 35 år. Har de virkelig lov til dette u dokumentajon for deres antagelser? Nå har jeg gått gjennom 6 mnd m pethprøver og muntlig forbud . Ble dømt videre av vikar utenlandsk (for min fastlege )etter 6 mnd. Førerkortveilederen §§ 35 – 37, innledningsvis beskrives som alkoholavhengig og skadelig forbruk, for å belaste en pasient med ytterligere 5 år med pethprøver m fysisk konsultasjonsoppfølging kvartalsvis. Jeg har kun moderat depresjon. Orker ikke mer deres påstander, forferdelig krenket og jeg vurderer media da ingen hjelp å få på deres usanne påstander. Vanvittig, kom kun for å få hjelp og sitter igjen med 5 år og 6 mnd som om alkoholavhengighet. Er blitt kasteball mellom Statsforvalter, DPS og fastlegen. Hvor mye skal en pasient tåle og bli dømt for alkoholisme og straffes deretter. Håper virkelig dere kan gi tips for hvordan jeg kan kreve om opphevelse i 5 år, dette er vanvittige påstander. Hilsen

kvinne/jente |
56 år |
viken

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Vi skjønner at dette er en fortvilet situasjon for deg.

Når det gjelder psykiske lidelser og helsekrav, er det utenfor vårt kompetansefelt.

Men hvis man skal miste førerretten på bakgrunn av alkoholmisbruk, ligger det flere betraktninger til grunn enn bare PEth-prøver.

Hvis du føler at du er urettferdig eller feil behandlet i denne saken, er det Statsforvalter som er er klageinstans. Vi har dessverre lite vi skulle ha sagt ut over å gi informasjon om hvordan de gjeldene regler og retningslinjer er.

Her er hva veileder til helsekrav førerkort skriver om alkohol:

Definisjoner

  • Med «langvarig høyt inntak» og «skadelig bruk av alkohol» menes inntak av alkohol i en grad som kan føre til forstyrrelse i atferd, gi helsesvekkelse og føre til avhengighet.
  • Med «avhengighet av alkohol» menes atferdsmessige, kognitive og fysiologiske endringer etter langvarig høyt inntak av alkohol der vansker med kontrollert inntak gir økt toleranse og skadelige virkninger neglisjeres.
  • Med «avholdenhet» menes tilnærmet nullforbruk dokumentert med biologiske prøver. Det betyr at PEth-verdien bør være lavere enn 0,03 µmol/l, eller CTD%-verdien ikke har hatt en økning på mer enn 30% fra nullverdi.
  • Med «kontrollert bruk» menes et forbruk som ikke kan føre til forstyrrelse i atferd  eller gi helsesvekkelse  som øker trafikksikkerhetsrisikoen. Den beste objektive målemetode for dette vil være PEth med verdier under 0,30 µmol/l.

Hvordan vurdere om helsekravet er oppfylt

Helsekravet er ikke oppfylt ved «avhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol eller skadelig bruk av alkohol, der alkoholbruken kan føre til forstyrrelse i atferd og gi helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko». Det betyr at alkoholbruken må være av et omfang som enten kan føre til forstyrrelse i atferd eller kan gi helsesvekkelse. I tillegg skal konsekvensene av alkoholbruken medføre økt trafikksikkerhetsrisiko.

Lege eller psykolog må gjøre en skjønnsmessig vurdering utfra sykehistorie, opplysninger om alkoholbruk, klinisk undersøkelse, symptomer og tegn på eventuelle alkoholrelaterte helsesvekkelser, komparentopplysninger og resultater av supplerende undersøkelser. Se verktøy for kartlegging av alkoholbruk (AUDIT, CAGE m.fl.) (rop.no). Det bør som hovedregel være tatt prøver over noe tid. Prøvesvar kan gi indikasjoner på skadelig bruk, men samtidig er det ikke nok at bruken bare er skadelig. Alkoholbruken skal også kunne føre til forstyrrelse i atferd eller kunne gi helsesvekkelse som gir økt trafikksikkerhetsrisiko.

Det må alltid gjøres en helhetlig og individuell vurdering av om helsekravet er oppfylt med bakgrunn i all informasjonen som foreligger.

Endret atferd, nedsatte kognitive funksjoner, nevropatier og andre følger som kan opptre etter lengre tids alkoholbruk vil kunne underbygge at helsekravet ikke er oppfylt. Samtidig kan høyt alkoholforbruk etter en individuell vurdering også innebære at helsekravet ikke er oppfylt, selv om alkoholbruken ikke har fått disse utslagene. Eksempelvis kan forhøyede PEth-verdier på over 0,30 µmol/l over tid indikere at helsekravet ikke er oppfylt. Jo høyere PEth, jo mer sannsynlig at helsekravet ikke er oppfylt. Ved innleggelse i rusinstitusjon grunnet avhengighet vil som regel helsekravet ikke være oppfylt.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.